Új közös EMH-OECD Inform: A digitalizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazása a migrációkezelés vonatkozásában

A digitális szolgáltatások milyen mértékben támogathatják a migráció és a menekültügy kezelését? E közös EMH-OECD inform a menekültügyi, migrációs és állampolgárság megszerzésére irányuló eljárások, valamint a határellenőrzés irányításának konkrét területeire összpontosít, amelyek kapcsán a digitális technológiák felhasználhatók.

Megjelent az EMH új jelentése: Gyermekek a migrációban 2020

Hogyan biztosítják a tagállamok és Norvégia az országba érkező gyermekek gondozását és védelmét, milyen intézkedések vannak érvényben a gyámság, az oktatás, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és egyéb aspektusok terén? Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) új jelentése áttekintést nyújt a migrációval érintett gyermekek védelméről szóló 2017-es közleményben megfogalmazott ajánlások végrehajtása terén 2020-ban elért eredményekről, és az EMH által kidolgozott jelentéssorozat második kiadását jelenti.

A hosszú távon illegálisan tartózkodó migránsok kérdésének kezelése: gyakorlatok és kihívások az Európai Unióban és Norvégiában

Az EMH új tanulmánya áttekintést nyújt a huzamosabb ideig illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos szakpolitikákról és gyakorlatról a 25 tagállamban és Norvégiában. Ide tartoznak azok, akiket jogi vagy gyakorlati akadályok miatt nem lehet visszatéríteni, valamint azok is, akiknek tartózkodása a hatóságok által nem ismert.

EMH Inform: Törvényes utak feltárása a munkaerő-szükségletek kielégítése végett

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadmány célja, hogy feltárja a tagállamok tapasztalatait az új törvényes útvonalakkal kapcsolatban, különösen a „Tehetségi Partnerségek” és a nemzetközi védelemre szoruló személyek számára biztosított, munkavállalással kapcsolatos kiegészítő védelem vonatkozásában.