EMH Menekültügyi és Migrációs Glosszárium

Az EMH Menekültügyi és Migrációs Glosszáriuma az egész Európai Unióra kiterjedő multidiszciplináris szótárat kínál, amely mintegy 500 kifejezést és fogalmat tartalmaz, számos nyelvre lefordítva. Az EMH Glosszáriumának naprakészen tartása konzultatív megközelítéssel történik. Az EMH Glosszáriumot egy erre a célra létrehozott munkacsoport dolgozza ki, amely együttműködik az európai Bizottsággal, az EASO-val, az FRA-val, a FRONTEX-szel, az Európai Unió Tanácsával, az Európai Unió Bíróságával és a nemzetközi szervezetekkel, mint az UNHCR és az IOM.

Megjelent az EMH 2020. évi jelentése!

A 2020-as év előre nem látható fejleményeket hozott a migráció és a menekültügy területén. A COVID-19 járvány hatással volt a migránsok, a menedékkérők és a visszatérők számára, ugyanakkor katalizátorként működött a menekültügy és a migrációkezelés terén új digitális megoldások kifejlesztésében. Az új kihívások mellett ugyanakkor a meglévők is megmaradtak. Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) által közzétett angol nyelvű éves jelentés áttekintést nyújt az EU tagállamaiban és Norvégiában 2020-ban történt legfontosabb migrációs és menekültügyi fejleményekről.

EMH Villámjelenés: Hogyan befolyásolta a migráció területét a Covid-19 járvány az EU és az OECD-tagállamokban?

A „Hogyan befolyásolta a migráció területét a Covid-19 járvány az EU és az OECD-tagállamokban?” című Villámjelentés az Európai Migrációs Hálózat (EMH) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) közösen készített „A COVID-19 migráció területére gyakorolt hatása az EU és az OECD-tagállamokban” című átfogó Inform főbb kutatási eredményeit mutatja be.

EMH és OECD Inform: A COVID-19 migráció területére gyakorolt hatása az EU és az OECD-tagállamokban

Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) együttműködésének eredményeként kiadványsorozat jelent meg a COVID-19 pandémia hatásairól a migráció különböző területein az EU-tagállamokban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban. 2020. júliusa és 2021. januárja között öt Inform jelent meg, amelyek legfontosabb eredményeit ezen átfogó dokumentum kívánja összefoglalni.

Grúzia csatlakozik az Európai Migrációs Hálózathoz

2021. márciusában Grúzia csatlakozott az Európai Migrációs Hálózathoz, mint megfigyelő. Az együttműködési szabályozás fontos lépést jelent a fokozott együttműködés előmozdítása felé a migráció és a menekültügy területén.

Megjelent az EMH új jelentése: Gyermekek migrációban

Hogyan biztosítják a tagállamok a gyermekek védelmét a migrációs eljárások során, és milyen intézkedések vannak érvényben a gondnokság, a szállás, a felnőtté válás és még sok más kérdés vonatkozásában? Az Európai Migrációs Hálózat (EMN) ezen új jelentése feltérképezi az Európai Bizottság 2017. évi a migráns gyermekek védelméről szóló közleményében megfogalmazott ajánlások 2019-es végrehajtásának állapotát.

Új EMH tanulmány! - Harmadik országbeli idénymunkások bevonzása és védelme az EU-ban

Az EMH új tanulmánya az idénymunkások az Európai Unióban (valamint az Egyesült Királyságban) való foglalkoztatásáról és védelméről számol be.

Az idénymunkásokra vonatkozó 2014/36/EU irányelvet 2016 óta alkalmazzák a tagállamok. Az irányelv végrehajtásakor ugyanakkor a tagállamok jelentős mozgástérrel rendelkeznek. Ennek megfelelően egyes tagállamokban minimális, míg más tagállamokban jelentős az idénymunkások száma.