European Migration Network

Az EU területén tanulmányi célú tartózkodásra jogosító engedélyekkel való visszaélések megelőzése, felderítése és kezelése

Milyen eljárásokat alkalmaznak a tagállamok a harmadik országbeli állampolgárok tanulmányi célú tartózkodására vonatkozó engedélyekkel való visszaélések megelőzésére és felderítésére? Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) legfrissebb tájékoztatója összehasonlító áttekintést nyújt a tagállamok vonatkozásában felmerült esetek kezelésének megközelítéseiről, tapasztalatairól és legjobb gyakorlatairól.

Az uniós jogszabályok rendezik a harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában a kutatás, tanulmányok, képzés, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok, oktatási projektek és au pairing céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeit. Jelen tájékoztatás 24 tagállam tapasztalataira támaszkodik, és célja, hogy feltérképezze az EU-n belüli tapasztalatokat és megközelítéseket az olyan helyzetek megelőzése és kezelése terén melyek célja az engedélyekkel történő visszaélés. Az "engedélyek" kifejezés a tanulmányi céllal kiadott tartózkodási engedélyeket és hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokat egyaránt magában foglalja.

A beutazást megelőző szakasz az, ahol a hangsúly az engedélyekkel való esetleges visszaélések megelőzésére helyeződik, a beutazást követő szakasz, pedig a tanulmányi célú tartózkodási engedély kiadását követően a visszaélések nyomon követésére és felderítésére összpontosít. A tájékoztatás szerint számos tagállam teljes prioritást biztosít a beutazás előtti szakasznak,  ugyanennyi tagállam mind a beutazás előtti, mind a beutazás utáni szakaszra is hangsúlyt fektet.

A tagállamok által a harmadik országok állampolgárai által az engedélyekkel való visszaélés lehetőségének kizárására leggyakrabban alkalmazott módszerek a dokumentumok ellenőrzése és a kérelmezők kikérdezése. Az okmányok ellenőrzése magában foglalja például az útlevelek, az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok és a pénzügyi eszközök konkrét ellenőrzését. A meghallgatás célja annak ellenőrzése, hogy a kérelmező ismeri-e a választott tanulmányi területet, a tanulmányok választott országát vagy a tanulmányok nyelvét. Egyéb ellenőrzési módszerek közé tartozik a felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatfelvétel, hogy megerősítsék a kérelmező beiratkozását, kérelmező tanulmányi díjának befizetésének megtörténtét, valamint, hogy a nyelvtudásra vonatkozó tesztek elvégzésre kerültek.

A beutazást követő ellenőrzés során gyakran derül fény az engedélyekkel való visszaélésre, főként munkavállalás céljából. A visszaélések felderítésének a harmadik országbeli állampolgár részéről fontos mutatója, hogy a tanulmányait ideiglenes felfüggeszti vagy a tanulmányok idő előtti abbahagyására kerül sor. A legtöbb tagállamban a tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel való visszaélés feltárása az engedély meghosszabbításának megtagadását vagy visszavonását eredményezi határozat útján, mellyel szemben a harmadik országbeli állampolgárnak lehetősége van közigazgatási bírósághoz fordulni.