EMH Inform: Az európai védelmi státuszok összehasonlító áttekintése az Európai Unióban és Norvégiában

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen Inform „Az európai védelmi státuszok összehasonlító áttekintése az Európai Unióban és Norvégiában” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást.  A tanulmány bemutatja a nem harmonizált védelmi státuszok kulcsfontosságú jellemzőit, valamint az Európai Unió és Norvégia által olyan védelmi igények kezelése érdekében kialakított nemzeti státuszokat, amelyekre nem terjednek ki sem a minősítési irányelvben meghatározott nemzetközi védelmi státuszok, sem az ideiglenes védelemről szóló irányelvben foglalt ideiglenes védelem.