EMH Inform: A bevándorlók visszatérési tanácsadására vonatkozó szakpolitikák és gyakorlatok az EU-tagállamokban és Norvégiában

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás célja a tagállamok és Norvégia, valamint a visszatérési tanácsadást nyújtó helyi nem kormányzati szervezetek és nemzetközi szervezetek által alkalmazott, visszatérési tanácsadásra irányuló szakpolitikák és megközelítések meghatározása.