EMH Inform: Hontalanság az Európai Unióban

A hontalanság globális jelenség, világszerte körülbelül 3,9 millió embert érint. Az Európai Unióban és Norvégiában a hontalan vagy meghatározatlan állampolgárságú személyek becsült száma 2019 végén 399 283 volt. 2017-ben 2100 gyermek volt hontalannként regisztrálva Európában, ami négyszeres növekedés 2010 óta. És a hontalanként elismert személyek esetében mit jelent ez az elismerés a tartózkodáshoz, a jogokhoz, a támogatásokhoz és az úti okmányokhoz való hozzáférés szempontjából? Hogyan kerül a hontalanság megállapításra? Az Európai Migrációs Hálózat új angol nyelvű Inform publikációja feltárja az uniós tagállamok és Norvégia jelenlegi gyakorlatát.

2019 végén 25 tagállam és Norvégia volt részes fele volt a hontalan személyek jogállásáról szóló 1954. évi egyezménynek, és 21 tagállam volt részes fele a hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló 1961. Évi egyezménynek. Az Inform azonban úgy találta, hogy a személy hontalanságának meghatározására alkalmazott eljárások az egyes országokban jelentősen eltérnek: egyes államok külön célzott adminisztratív eljárást vezettek be, míg mások az eljárást általánosabb eljárásokba ágyazzák, illetve eseti vagy bírósági eljárásokat alkalmaznak.

A vizsgált országok többségében nincs közvetlen kapcsolat a hontalanság meghatározása és a tartózkodási engedély kiadása között. Csak néhány tagállam ad ki tartózkodási engedélyt egyének számára hontalan személyként történő elismerés eredményeként; a tagállamok túlnyomó többségében az elismert hontalan személyeknek más okokból kell tartózkodási engedélyt kérniük, ha státuszukat rendezni kívánják. Egyes esetekben ez bonyolult lehet, mivel az elismert hontalan személyek nem teljesítik a szükséges kritériumokat (azaz nem rendelkeznek megfelelő anyagi forrásokkal, vagy nem tudják teljesíteni a bizonyítási feltételeket). A munkaerőpiachoz, az oktatáshoz és képzéshez, valamint az egészségügyi ellátáshoz és a szociális támogatáshoz való hozzáférés nem a hontalanság meghatározásától, hanem a tartózkodási engedélytől függ. Az Inform megállapította, hogy ez bizonyos tagállamokban jogi vákuumba helyezheti azokat a hontalan személyeket, akik nem tudnak tartózkodási engedélyt szerezni.

A legtöbb tagállam bizonyos mértékben megkönnyíti az állampolgársághoz való hozzáférést a területükön hontalanként született gyermekek számára. A legtöbb tagállamban a ius soli elve érvényes az országban hontalanként született gyermekek tekintetében, ugyanakkor csak bizonyos feltételek mellett. Azon tagállamok, amelyek nem alkalmazzák ezt az elvet, az állampolgárság megszerzését leginkább a honosítás keretében könnyítik meg. Az Inform azonban úgy találta, hogy a tagállamoknak csak a fele rendelkezik teljes biztosítékkal a születéssel létrejövő hontalanság megelőzésére; más tagállamok jogszabályai nem, vagy csak részleges biztosítékokat nyújtanak,

Néhány tagállam kivételével az Inform megállapította, hogy az EU-ba vezető úton született és születési anyakönyvi kivonat nélkül érkező gyermekek számára általában nem biztosított megszerzésére a célországokban. A hontalan kísérő nélküli kiskorúak vonatkozásában nem léteznek külön hontalanság megállapítására vonatkozó eljárások. A bizonyítási teher az eljárás során a kiskorúnál maradt, ahogyan a felnőtt kérelmezők esetében.