EMH Inform: Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás az Európai Unióban

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen Inform a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás bizonyos kérdéseinek összehasonlító elemzése céljából indított négy EMH Ad-hoc kérdőív legfőbb megállapításairól, valamint a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv végrehajtásának jelenlegi állásáról nyújt összefoglalást.