EMH Inform: A vízumliberalizáció hatása a fogadó országokra

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás az EMH 26 tagállami hozzájárulása alapján elkészített „A vízumliberalizáció hatása a fogadó országokra” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást.