EMH Menekültügyi és Migrációs Glosszárium

Az EMH Menekültügyi és Migrációs Glosszáriuma az egész Európai Unióra kiterjedő multidiszciplináris szótárat kínál, amely mintegy 500 kifejezést és fogalmat tartalmaz, számos nyelvre lefordítva. Az EMH Glosszáriumának naprakészen tartása konzultatív megközelítéssel történik. Az EMH Glosszáriumot egy erre a célra létrehozott munkacsoport dolgozza ki, amely együttműködik az Európai Bizottsággal, az EASO-val, az FRA-val, a FRONTEX-szel, az Európai Unió Tanácsával, az Európai Unió Bíróságával és a nemzetközi szervezetekkel, mint az UNHCR és az IOM.

 

A Glosszárium felhasználói értékelésére a Bizottság egy kérdőívet tett közzé, emly az alábbi link alatt tölthető ki:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EMN_GLOSSARY_SURVEY

 

 

Video