Publications database

Members of the Hungarian National Network of EMN carry out scientific activities, prepare and publish studies, which activities are also encouraged by, but are not necessarily carried out under the auspices of EMN. Given that the 13th National Meeting of EMN HU NCP was organized around the theme of the contribution of academia to the shaping of migration policies, we first collected the list of publications of National Network Members, published since 2013, within the framework of this National Meeting organized on 14 October 2014.

The Publications Database is intended to inform the actors of policy making and the academic world as well as persons having scientific interest in any areas of migration, about migration studies published in recent years and their availability. Our goal is to update the Database at least twice a year for our National Meetings held in spring and autumn. However, at any time, we welcome proposals to supplement the Database, since our goal is to help EMN actively contribute to the scientific discussions on migration issues as well as to the dissemination of the result of any related work.

We would like to thank our National Network Members for the scientific work and their consent to indicate their studies in the present Publications Database. However, we must emphasize that the studies constituting the present Database have not been created under the auspices of the European Migration Network or in connection with it; only authors (or persons specifically authorized by them) are entitled to copyright and other rights of the studies.

 

Szerző Publikció címe Sort descending Pontos hivatkozás Publikáció éve
Melegh Attila, et al. "Czernowitz bei Sadagora". Identitäten und kulturelles Gedächtnis im mitteleuropäischen Raum (Taschenbuch). Hartung-Gorre
Molnár Tamás A bevándorlás kezelése az Európai Unió tagállamaiban: Magyarország migrációs jogi szabályozása és migrációs politikája In: Jakó Nóra , Kardos Lili (szerk.) A schengeni övezet és a külső határok: górcső alatt az Európai Unió határigazgatása. 126 p. Szeged; Budapest: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 81-91. (Az Erurópa-Tanulmányok Központ Füzetei; 7. ) (ISBN:978-963-306-195-4)
Melegh Attila A globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a XX. században (The Development of Global Population Policies) In: Cseh-Szombathy, László and Tóth, Pál Péter (eds.). Népesedés és népességpolitika (Population Development and Population Policy). Századvég, Budapest. pp. 452-481.
Molnár Tamás A Government Approach to Moving Statelessness Forward on the International Agenda
Töttös Ágnes A hazai Migrációs Stratégia legális migrációval kapcsolatos biztonsági kérdései In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XV.
Illés Sándor A helyi gazdaságfejlesztés egy modellje. Munkaügyi Szemle, 58. évf. 4. sz. pp. 20-28.
Rapkay Bence, Illés Sándor, Stárics Roland A helyi gazdaságfejlesztés egyes gondolati előzményei és következményei. Földrajzi Közlemények, 137. évf. 1. sz. pp. 28-39.
Lőrincz Aranka A hontalan státusz megállapítása iránti eljárás nemzetközi és magyar aspektusai In: Közjogi Szemle, 2014/4
Lőrincz Aranka A japán bevándorlás szigora - kinek a biztonsága? In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XV., Pécs, 2014.
Gyeney Laura A kettős állampolgárság az Európai Unió jogában In Sui generis vagy politikai megfontolások?: A szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatos intézkedések az uniós jog tükrében, különös tekintettel az Európai Bizottság álláspontjára (szerk. Gyeney Laura, Korom Ágoston), A Magyar Jogász Egylet Európai Unió Szakosztálya konferencia kiadványa, Budapest, 2013. pp.16-22.
Haraszti Margit Katalin A külföldiek kiutasítást előkészítő őrizete. Rendészet kontra alapjogok, a fogva tartás alternatívái Belügyi szemle (2010-), 2013. (61. évf.) 3. sz. 5-31. old.
Hautzinger Zoltán A külföldiekre vonatkozó büntetőjogi rendelkezések rendszere In: Ruzsonyi Péter (szerk.): Tendenciák és alapvetések a bűnügyi tudományok köréből. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Budapest, 2014. 253-286. o.
Szuhai Ilona A magyar és a török migrációs jog- és intézményrendszer összehasonlítása – egy kutatás első eredményei. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 2014/1. 117-126. o. ISSN 2063-9058
Hautzinger Zoltán A magyar idegenjog rendszere és az idegenjogi (szak)igazgatás In: Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 2014/2. sz. 69-78. o.
Kincses Áron, Michalkó Gábor, Tóth Géza A Magyarország átutazó forgalmában érintett települések lehatárolása TERÜLETI STATISZTIKA 54:(3) pp. 237-252.
Melegh Attila, Őri Péter A második demográfiai átmenet. (The Second Demographic Transition) In Spéder Zsolt (ed.) Család és népesség itthon és Európában. Századvég, Budapest.
Klenner Zoltán A menekültek áttelepítésének nemzetközi gyakorlata és jogszabályi háttere Magyarországon In: Acta Humana, 2014
Klenner Zoltán A menekültügyi őrizet és bevezetésének szükségessége In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIV. Pécs, 2013. (295-299. oldal)
Hautzinger Zoltán A migráció alaptézisei In: Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció elmélete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Budapest, 2014. 5-21. o.
Hautzinger Zoltán A migráció szabályozása In: Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció elmélete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Budapest, 2014. 43-65. o.