Publications database

Members of the Hungarian National Network of EMN carry out scientific activities, prepare and publish studies, which activities are also encouraged by, but are not necessarily carried out under the auspices of EMN. Given that the 13th National Meeting of EMN HU NCP was organized around the theme of the contribution of academia to the shaping of migration policies, we first collected the list of publications of National Network Members, published since 2013, within the framework of this National Meeting organized on 14 October 2014.
 
The Publications Database is intended to inform the actors of policy making and the academic world as well as persons having scientific interest in any areas of migration, about migration studies published in recent years and their availability. Our goal is to update the Database at least twice a year for our National Meetings held in spring and autumn. However, at any time, we welcome proposals to supplement the Database, since our goal is to help EMN actively contribute to the scientific discussions on migration issues as well as to the dissemination of the result of any related work.
 
We would like to thank our National Network Members for the scientific work and their consent to indicate their studies in the present Publications Database. However, we must emphasize that the studies constituting the present Database have not been created under the auspices of the European Migration Network or in connection with it; only authors (or persons specifically authorized by them) are entitled to copyright and other rights of the studies.
 
Authorsort icon Title of publication Reference
Dóczi Zoltán The Development, the Integration and the Assessment of the Existing Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice in: Acta Juridica Hungarica, 54(2), pp. 164-183
Dóczi Zoltán The Development, the Integration and the Assessment of the Existing Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice in: Acta Juridica Hungarica, 54(2), pp. 164-183
Dóczi Zoltán Internal Security of Schengenland: What do we need SIS II for? in: BiztPol Affairs,2(2),pp.18-28.
Erőss Ágnes, Karácsonyi Dávid Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners Budapest: RCAES HAS Geographical Institute, 2014. 233 p
Erőss Ágnes, Váradi Mónika M. „Temerin – az én hazám”: változó interetnikus viszonyok magyar szemszögből és rajzban elmesélve TÉR ÉS TÁRSADALOM 27:(2) pp. 171-188. (2013)
Gyeney Laura Union citizenship: Fundamental Status and Fundamental Rights Analysis of the Recent Jurisprudence of the Court Related to Union Citizenship. In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013 ( szerk. Marcel Szabó) Eleven International Publishing, The Hague, 2014. pp. 329-352.
Gyeney Laura Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának Könyvei 6., Pázmány Press, Budapest 2014
Gyeney Laura Válságban az EU: ketyeg a demográfiai bomba. Válságban az EU konferenciakötet, Pázmány Press 2014, Budapest
Gyeney Laura Dual citizenship in the legal space of the EU. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014, Eleven International Publishing, The Hague, 2014
Gyeney Laura Kettős állampolgárság az Európai Unió erőterében Iustum Aequum Salutare 9:(2), 2013,  pp. 157-169. 
Gyeney Laura Az Európai kék kártya irányelv és annak magyar jogba való átültetése In: A schengeni övezet és a külső határok: górcső alatt az Európai Unió határigazgatása (szerk. Jakó Nóra, Kardos Lili), Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Az Erurópa-Tanulmányok Központ Füzetei; 7. pp. 9-21.
Gyeney Laura A kettős állampolgárság az Európai Unió jogában In Sui generis vagy politikai megfontolások?: A szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatos intézkedések az uniós jog tükrében, különös tekintettel az Európai Bizottság álláspontjára (szerk. Gyeney Laura, Korom Ágoston), A Magyar Jogász Egylet Európai Unió Szakosztálya konferencia kiadványa, Budapest, 2013. pp.16-22.
Gyeney Laura, Gellértné Lukács Éva Határon átnyúló egészségügyi ellátás az Európai Unióban Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2014/1. szám
Gyeney Laura, Korom Ágoston Sui generis vagy politikai megfontolások?: A szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatos intézkedések az uniós jog tükrében, különös tekintettel az Európai Bizottság álláspontjára. A Magyar Jogász Egylet Európai Unió Szakosztálya konferencia kiadványa. Budapest, 2013.
Gyeney Laura, Töttös Ágnes Összevont keretengedély irányelv Európai Jog, 2014
Haraszti Margit Katalin A külföldiek kiutasítást előkészítő őrizete. Rendészet kontra alapjogok, a fogva tartás alternatívái Belügyi szemle (2010-), 2013. (61. évf.) 3. sz. 5-31. old.
Haraszti Margit Katalin Kísérő nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben: árnyak a Paradicsomban Családi Jog, 2014. évi 4. szám
Haraszti Margit Katalin, Weinbrenner Ágnes Menekültek – kísérő nélküli kiskorúan in.: Hajas Barnabás – Szabó Máté (szerk.): Pajzsunk a törvény – Rászoruló csoportok az ombudsmani jogvédelemben, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 2013, 376-400, old.
Hautzinger Zoltán A külföldiekre vonatkozó büntetőjogi rendelkezések rendszere In: Ruzsonyi Péter (szerk.): Tendenciák és alapvetések a bűnügyi tudományok köréből. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Budapest, 2014. 253-286. o.
Hautzinger Zoltán A magyar idegenjog rendszere és az idegenjogi (szak)igazgatás In: Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 2014/2. sz. 69-78. o.

Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union

The European Migration Network (EMN) is co-ordinated by the European Commission with National Contact Points (EMN NCPs) established in each EU Member State plus Norway.