Publications database

Members of the Hungarian National Network of EMN carry out scientific activities, prepare and publish studies, which activities are also encouraged by, but are not necessarily carried out under the auspices of EMN. Given that the 13th National Meeting of EMN HU NCP was organized around the theme of the contribution of academia to the shaping of migration policies, we first collected the list of publications of National Network Members, published since 2013, within the framework of this National Meeting organized on 14 October 2014.
 
The Publications Database is intended to inform the actors of policy making and the academic world as well as persons having scientific interest in any areas of migration, about migration studies published in recent years and their availability. Our goal is to update the Database at least twice a year for our National Meetings held in spring and autumn. However, at any time, we welcome proposals to supplement the Database, since our goal is to help EMN actively contribute to the scientific discussions on migration issues as well as to the dissemination of the result of any related work.
 
We would like to thank our National Network Members for the scientific work and their consent to indicate their studies in the present Publications Database. However, we must emphasize that the studies constituting the present Database have not been created under the auspices of the European Migration Network or in connection with it; only authors (or persons specifically authorized by them) are entitled to copyright and other rights of the studies.
 
Author Title of publicationsort icon Reference
Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi aspektusai, különös tekintettel az Európai Unió legális migrációs szabályozására. In: Tarrósy István - Glied Viktor - Vörös Zoltán (szerk): Migrációs tendenciák napjainkban. Pécs, Publikon Kiadó, 2014.
Lőrincz Aranka A nemzetközi migráció szervezeti és jogi keretei. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Budapest, 2013. pp. 72.
Töttös Ágnes A többes állampolgárság kérdése az Európai Unióban és Magyarországon In: Ördög István (szerk.): Migrációs Antológia, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Tudományos Tanácsa, Budapest 2013, pp.109-137
Takács Zoltán, Tátrai Patrik, Erőss Ágnes A Vajdaságból Magyarországra irányuló tanulmányi célú migráció TÉR ÉS TÁRSADALOM 27:(2) pp. 77-95
Kovács Éva, Melegh Attila A vándorlást elbeszélő narratívák neme avagy nők és férfiak elbeszélései – női és férfi elbeszélésmódok. . (The Gender of Migration Narratives. The Narratives of Men and Women – Male and Female narratives) In: Pető Andrea (ed.): A társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19.-20. században. (The Image and Memory of Gender in Hungary in the 19th and 20th century) Budapest, Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány, 175-198.
Illés Sándor, Kismarjai Balázs A vándormozgalom országos trendjei és Bács-Kiskun megyei specifikumai. In Kozma Gábor (szerk.) Emberközpontú társadalomföldrajz. Didakt, Debrecen, pp. 41-48.
Lőrincz Aranka Állampolgársága végképp eltörölve? A hontalanság évei Szlovéniában a Kuric és társai ügy apropóján. In: Acta Humana, 2014
Lőrincz Aranka, Parragi Mária Állampolgársági jog és jogalkalmazás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Budapest, 2013. pp. 116.
Hautzinger Zoltán Az első idegenjogi törvény In: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): A modernkori magyar határrendészet száztíz éve. Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat, Budapest, 2013. 179-191. o.
Szuhai Ilona Az első török lépések a korszerű migrációs igazgatás kialakításában Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, XIV. Pécs, 2013. 309-315. o. ISSN 1589-1674
Horváth Alpár, Michalkó Gábor Az etnicitás turizmusföldrajzi értelmezése erdélyi példákon keresztül IN: FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 138:(2) pp. 150-160. (2014)
Gyeney Laura Az Európai kék kártya irányelv és annak magyar jogba való átültetése In: A schengeni övezet és a külső határok: górcső alatt az Európai Unió határigazgatása (szerk. Jakó Nóra, Kardos Lili), Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Az Erurópa-Tanulmányok Központ Füzetei; 7. pp. 9-21.
Molnár Tamás Az Európai Unió menekültpolitikájának kialakulása és fejlődése a kezdetektől napjainkig In: Szabó Marcel , Láncos Petra Lea , Gyeney Laura (szerk.) Uniós szakpolitikák. Budapest: Szent István Társulat, 2013. pp. 173-184. (ISBN:9789632774602)
Melegh Attila Between global and local hierarchies: population management in the first half of the twentieth century Demográfia English Edition, 2010, vol 53 no. 5, 51-77.
Melegh Attila, Kovács Éva Comparative analysis of the survey of female immigrants Working Paper, BIB Federal Institute for Population Research, Wiesbaden, Germany (in print)
Sik Endre Concordia Discors: Understanding Conflict and Integration Outcomes of Intergroup Relations and Integration Policies in Selected Neighbourhoods of Five European Cities Final Report – Budapest
Erőss Ágnes, Karácsonyi Dávid Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners Budapest: RCAES HAS Geographical Institute, 2014. 233 p
Gyeney Laura Dual citizenship in the legal space of the EU. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014, Eleven International Publishing, The Hague, 2014
Melegh Attila Floating Borders: Globalization and Migration in and around Hungary
Melegh Attila et al. Globalisation, Ethnicity and Migration. The Comparison of Finland, Hungary and Russia In: Working Papers on Population, Family and Welfare. No. 7. Demographic Research Institute, Hungarian Central Statistical Office. Budapest. Also in: Demográfia Special English Edition. 2005.

Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union

The European Migration Network (EMN) is co-ordinated by the European Commission with National Contact Points (EMN NCPs) established in each EU Member State plus Norway.