Publications database

Members of the Hungarian National Network of EMN carry out scientific activities, prepare and publish studies, which activities are also encouraged by, but are not necessarily carried out under the auspices of EMN. Given that the 13th National Meeting of EMN HU NCP was organized around the theme of the contribution of academia to the shaping of migration policies, we first collected the list of publications of National Network Members, published since 2013, within the framework of this National Meeting organized on 14 October 2014.
 
The Publications Database is intended to inform the actors of policy making and the academic world as well as persons having scientific interest in any areas of migration, about migration studies published in recent years and their availability. Our goal is to update the Database at least twice a year for our National Meetings held in spring and autumn. However, at any time, we welcome proposals to supplement the Database, since our goal is to help EMN actively contribute to the scientific discussions on migration issues as well as to the dissemination of the result of any related work.
 
We would like to thank our National Network Members for the scientific work and their consent to indicate their studies in the present Publications Database. However, we must emphasize that the studies constituting the present Database have not been created under the auspices of the European Migration Network or in connection with it; only authors (or persons specifically authorized by them) are entitled to copyright and other rights of the studies.
 
Author Title of publicationsort icon Reference
Melegh Attila Globalizáció és Magyarország In: Koppány, Judit and Tessza Udavrehelyi Éva eds. A világ az iskolában. Tanulmányok a globalizációról tanároknak. Budapest, Artemisszió Foundation. 16-24.
Melegh Attila Globalizáció és migráció Magyarországon Educatio 2011/2, 206-219
Melegh Attila Globalization and migration in Central Europe In Traser, Julianna (ed):A  Regional Approach to Free Movement of Workers: Labour Migration Between Hungary and its Neighbouring Countries, Szeged, European Studies Centre. pp 119-130
Melegh Attila Globalization and Migration The Case of Hungary. Migration-2. Collection of Scientific Works. Tbilisi, “Universali”,  2008. pp.35-61
Melegh Attila Globalization, Nationalism and Petit Imperialism Romanian Politics and Society. Vol. 2. No. 1 pp. 115-129 .
Gyeney Laura, Gellértné Lukács Éva Határon átnyúló egészségügyi ellátás az Európai Unióban Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2014/1. szám
Lőrincz Aranka Hontalanság és a mozgásszabadság határai. In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIV., Pécs, 2013. pp. 301-308.
Melegh Attila, Illés Sándor Hungary in the Schengen system: Bastion or Gateway? Qualitative and quantitative analysis of the Schengen-based visa system and visa issuance practice in Hungary. Budapest, 2009 Hungarian Europe Society
Lukács Éva, Molnár Tamás Hungary. Citizenship within Directive 2004/38/EC – stability of residence for Union citizens and their family members In: Ulla Neergaard , Catherine Jacqueson, Nina Holst-Christensen (szerk.): Union Citizenship: Development Impact and Challenges. Copenhagen: DJØF Publishing, 2014. pp. 603-641. (ISBN:978-963-304-183-3)
Hautzinger Zoltán Idegen a büntetőjogban In: Deres Petronella – Domokos Andrea (szerk.): 80 Studia in honorem Tamás Jakucs. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Budapest, 2013. 77-91. o.
Hautzinger Zoltán Idegenjog kontra idegenrendészet In: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Rendészettudományi gondolatok. Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának egy évtizedes jubileuma alkalmából. Magyar Rendészettudományi Társaság. Budapest, 2014. 113-120.
Illés Sándor Időskori nemzetközi migráció Tullius Kiadó, Budapest.
Lőrincz Aranka Immigration and Special Administrative Proceedings in Hungary. Pozsonyi Rendőrakadémia, 2014.
Dóczi Zoltán Internal Security of Schengenland: What do we need SIS II for? in: BiztPol Affairs,2(2),pp.18-28.
Melegh Attila International migration in Hungary in the 1990s. In: Demographic and Cultural Specificity and Integration of Migrants. Bundesinstitut for Population Research in co-operation with the Network of Integrated European Population Studies. Wiesbaden, Germany pp. 213-224. In German (2001): Internationale Migration und Ungarn in den 90er Jahren. Probleme und Perspektiven. Zeitschrift für Bevölkerungs-wissenshaft. Demographie. 26. Jahrgang. No. 3-4. pp. 463-64.
Kovács Éva, Melegh Attila It could have been worse, we could have gone to America. -- Migration Narratives in the Transylvania-Hungary-Austria Triangle In:  Nyíri Pál et al. (2001) (eds). Diasporas and Politics. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve. pp. 108-138
Gyeney Laura Kettős állampolgárság az Európai Unió erőterében Iustum Aequum Salutare 9:(2), 2013,  pp. 157-169. 
Haraszti Margit Katalin Kísérő nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben: árnyak a Paradicsomban Családi Jog, 2014. évi 4. szám
Töttös Ágnes Legal Issues of Harmonizing European Legal Migration In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law
Gyeney Laura Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának Könyvei 6., Pázmány Press, Budapest 2014

Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union

The European Migration Network (EMN) is co-ordinated by the European Commission with National Contact Points (EMN NCPs) established in each EU Member State plus Norway.