Publications database

Members of the Hungarian National Network of EMN carry out scientific activities, prepare and publish studies, which activities are also encouraged by, but are not necessarily carried out under the auspices of EMN. Given that the 13th National Meeting of EMN HU NCP was organized around the theme of the contribution of academia to the shaping of migration policies, we first collected the list of publications of National Network Members, published since 2013, within the framework of this National Meeting organized on 14 October 2014.
 
The Publications Database is intended to inform the actors of policy making and the academic world as well as persons having scientific interest in any areas of migration, about migration studies published in recent years and their availability. Our goal is to update the Database at least twice a year for our National Meetings held in spring and autumn. However, at any time, we welcome proposals to supplement the Database, since our goal is to help EMN actively contribute to the scientific discussions on migration issues as well as to the dissemination of the result of any related work.
 
We would like to thank our National Network Members for the scientific work and their consent to indicate their studies in the present Publications Database. However, we must emphasize that the studies constituting the present Database have not been created under the auspices of the European Migration Network or in connection with it; only authors (or persons specifically authorized by them) are entitled to copyright and other rights of the studies.
 
Author Title of publicationsort icon Reference
Polyák Sándor Lorem ipsum és mások eorigneoh eotihg soit hdoirth
Klenner Zoltán Menedékjog és biztonsági kockázat In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XV. Pécs, 2014.
Haraszti Margit Katalin, Weinbrenner Ágnes Menekültek – kísérő nélküli kiskorúan in.: Hajas Barnabás – Szabó Máté (szerk.): Pajzsunk a törvény – Rászoruló csoportok az ombudsmani jogvédelemben, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 2013, 376-400, old.
Töttös Ágnes Merre tart az Európai Unió legális migrációs politikája? Az Európai Unió legális migrációs politikájának hangsúlyeltolódása különös tekintettel a munkavállalási célú migrációra
Hautzinger Zoltán, Hegedüs Judit, Klenner Zoltán MIGRÁCIÓ ELMÉLETE Egyetemi jegyzet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Budapest, 2013.  II. fejezet: Migrációkutatás (24-45. oldal) V. fejezet: A külföldiek társadalmi beilleszkedése (92-109. oldal)
Melegh Attila Migráció és életút. Amerikás élettörténetek (Migration and Life Course, American Life Histories) Régió No. 3/4 Migration Special Issue. pp. 126-160. Conference paper version In: Tóth Pál Péter - Illés Sándor (ed.). Migráció és társadalom (Anthology on Migration and Society). KSH, Budapest pp. 27-42. Also published: Bögre Zsuzsanna (ed): Élettörténet a társadalomtudományokban (Life History in the Social Sciences). Pázmány Péter Társadalomtudomány 6., Budapest, Piliscsaba. 2007. 245-260
Melegh Attila Migráció Magyarország és Németország között a kilencvenes években. (Migration between Hungary and Germany in the 1990s.) In: Illés, Sándor (ed.). Migráció és Statisztika.  KSH NKI, Kutatási Jelentések no. 71. pp. 53-67.
Melegh Attila Migráns vagy munkás. Globalizáció és migráció  a nemzetközi irodalom tükrében. (Migrant or Worker. Globalization and Migration. Review Article). Eszmélet 2004. 83-101.
Melegh Attila Migration and Migration Narratives in the Era of Globalization Laughland, John (EDT) /Korinman, Michel (EDT)The Long March to the West : Twenty-First Century Migration in Europe and the Greater Mediterranean Area (Geopolitical Affairs)-US- /Publisher:Vallentine Mitchell Published 2007/04  pp 372-382.
Molnár Tamás Mily színes e táj!: Az Európai Unió menekültügyi acquis-jának kialakulása és fejlődése a kezdetektől napjainkig FUNDAMENTUM XVII:(2) pp. 55-63
Melegh Attila Mondialisation, nationalisme et petit imperialisme. La Nouvelle Alternative. Vol. 16. No. 55. pp. 130-142.
Molnár Tamás Moving Statelessness Forward on the International Agenda TILBURG LAW REVIEW 19:(1-2) pp. 194-202.
Melegh Attila Mozgó kelet. Globális térképek és a státustörvény (Floating East. Global Maps and the Status Law) In: Kovács, János Mátyás (ed.). Zárva várt nyugat. Tanulmányok a kulturális globalizációról. (Awaited/resented  West. Studies on Cultural Globalization) 2000- Sík Kiadó. (in print) Also published in Eszmélet. No. 55.  pp. 33-62
Melegh Attila Net migration and historical development in Southeastern Europe since 1950. Hungarian Historical Hungarian Historical Review 1, no. 3–4 (2012): 144–182
Mohay Ágoston Opt-out/opt-in megoldások az uniós bel- és igazságügyi együttműködés terén: sokféleség az egységben? KÖZJOGI SZEMLE 7:(1) pp. 33-43. (2014)
Gyeney Laura, Töttös Ágnes Összevont keretengedély irányelv Európai Jog, 2014
Illés Sándor paces and places of successful ageing in: Analele Universitatii din Oradea – Seria Geografie, vol. 23. no. 1. pp. 109-117.
Molnár Tamás Regulating Local Border Traffic in the European Union In: Marcel Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga (szerk.) Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013. 546 p. The Hague: Eleven International Publishing, 2014. pp. 451-474. (ISBN:978‐94‐6236‐070‐9)
Michalkó Gábor, Rátz Tamara Rejtett dimenziók a Kárpát-medence turizmusában In: Frisnyák S, Gál A. (szerk.) Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság. 556 p. Nyíregyháza; Szerencs: Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete - Szerencsi Bocskai István Gimnázium, 2013. pp. 463-476.
Molnár Tamás Remembering the Forgotten: International Legal Regime Protecting the Stateless Persons - Stocktaking and New Tendencies US-CHINA LAW REVIEW 11:(7) pp. 822-848.

Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union

The European Migration Network (EMN) is co-ordinated by the European Commission with National Contact Points (EMN NCPs) established in each EU Member State plus Norway.