Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) 2018-ban ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját. Ennek megünneplésére az EMH egy videóban mutatta be az elmúlt években folytatott tevékenységét és elért eredményeit.

A videóban elhangzottak összefoglalása

Az elmúlt tíz évben a migráció és menekültügy témája egy meghatározó politikai kérdéssé vált, amelyről minden nap szó esik. A kérdésben rengeteg információ áll rendelkezésre, ami már megnehezítheti az eligazodást és a tájékozódást. Erre a problémára kíván választ adni az Európai Migrációs Hálózat. Az EMH objektív, friss és összehasonlítható adatokat biztosít az Európai Unió migrációt és menekültügyet érintő kérdéseiben.

Az EMH az Európai Unió finanszírozásában működik. Tagjai a 28 uniós tagállam, valamint Norvégia különböző intézményekben tevékenykedő szakértői. Munkájuk keretében különböző migrációs elemzéseket és tájékoztató anyagokat állítanak össze, amelyek alkalmasak mind a közvélemény, mind a szakmai szinten érdeklődők megfelelő tájékoztatására.

Ilyen tájékoztató anyag például az EMH glosszáriuma, ami a migrációval kapcsolatos szakkifejezéseket tartalmazza az Európai Unió hivatalos nyelvein.

A tagállamok migrációs szakpolitikáival kapcsolatos összehasonlítható elemzések jelentős segítséget nyújtanak az Európai Unió migrációs és menekültügyi szakpolitikájában folyó reformok kidolgozásában.

Az adatok mellett az EMH a különböző migrációs státusszal rendelkező Európában élő harmadik országbeli állampolgárok helyzetével is kiemelten foglalkozik. E témákban számos tanulmány készül.

Az EMH számos nemzetközi szervezettel (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, ENSZ Menekültügyi Főbiztossága) is kiváló együttműködést folytat.

A videó végén különböző szervezetek képviselői, köztük Dimitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért, uniós belügyekért és uniós polgárságért felelős biztos gratulál az EMH-nak létrejötte tizedik évfordulója alkalmából.

Videó