EMH 2017/2018 - 3. számú tanulmányhoz kapcsolódó pályázat

Az Európai Migrációs Hálózatot (továbbiakban: EMH) a 2008/381/EK tanácsi határozat (2008. május 14.) hozta létre. Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politika meghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek.
 
Az Európai Migrációs Hálózat 2017-18. évi munkaprogramja keretében elkészítendő harmadik tanulmány címe „The changing influx of asylum seekers in 2014-2016: Member State responses” („A menedékkérők számának változása 2014 és 2016 között: tagállami válaszok”), melyet az Európai Bizottság által előre megadott specifikáció alapján angol és magyar nyelven szükséges elkészíteni.
 
A pályázatok benyújtására 2017. szeptember 26-ig (kedd) van lehetőség az emh@bm.gov.hu e-mail címre való jelentkezés útján, szakmai önéletrajz, motivációs levél és a releváns szakterületen szerzett tapasztalatot bemutató referenciák (pl. korábbi szakmai cikk, tanulmány, releváns projekt és egyéb gyakorlati tapasztalat) egyidejű csatolásával.
0_szerzodes_tervezet_emh_study3.doc
1_emh17-18_study3_palyazati_felhivas.doc
2_2017_emn_study_on_changing_influx_of_asylum_seekers_in_2014-2016_final.doc
3_melleklet_borito_en.doc
3_melleklet_borito_hu.doc
4_melleklet_belso_borito_en.doc
4_melleklet_belso_borito_hu.doc
5_melleklet_szakertoi_idonyilvantartas.xls
6_melleklet_adatlap_maganszemelyeknek.doc

Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

Az Európai Migrációs Hálózatot az Európai Bizottság koordinálja a tagállamokban és Norvégiában létrehozott
Nemzeti Kapcsolattartó Pontokkal együttműködésben.