Tájékoztatás pályázati eljárás eredménytelenségéről – tanulmányok készítése, Európai Migrációs Hálózat 2015-16-os munkaprogram

Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontja (NKP) által az EMH 2015-16-os munkaprogramja keretében meghirdetett, két tanulmány elkészítésére irányuló pályázati eljárás 2016. május 9-én eredménytelenül zárult az alábbi okok miatt:

A beérkezett pályázatok értékelése során nyilvánvalóvá vált, hogy a pályázati felhívás nem tartalmaz az érvényes pályázatok közötti rangsoroláshoz szükséges objektív módszertant, így az NKP nem tudja kiválasztani a nyertes pályázót. A pályázatok közötti bármilyen utólagosan meghatározott rangsorolási szempont az NKP álláspontja szerint méltánytalan lenne a pályázókkal szemben, sértené az átláthatóság, a versenytisztaság és az egyenlő bánásmód alapelvi követelményeit.


Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

Az Európai Migrációs Hálózatot az Európai Bizottság koordinálja a tagállamokban és Norvégiában létrehozott
Nemzeti Kapcsolattartó Pontokkal együttműködésben.