Publikációs adatbázis

Az EMH Magyar Nemzeti Hálózatának tagjai az EMH által is szorgalmazott tudományos megközelítéssel összhangban, azonban az EMH munkájától függetlenül is végeznek tudományos tevékenységet, készítenek és publikálnak tanulmányokat. Tekintettel arra, hogy az EMH HU NKP XIII. Nemzeti Ülését a tudományos szférának a migrációs politikaformáláshoz történő hozzájárulása téma köré szerveztük, így első alkalommal e 2014. október 14-én megrendezett ülésre került összegyűjtésre a hálózati tagok 2013 óta megjelent, illetve megjelenés alatt álló publikációinak listája.
 
A publikációs adatbázis célja, hogy mind a politikaformálás, mind a tudományos élet szereplőit, továbbá a migráció bármely területéhez kapcsolódóan tudományos érdeklődéssel közelítőket informálja az utóbbi évek migrációs tárgykörű tanulmányairól és azok elérhetőségéről. Célunk, hogy a listát legalább évente két alkalommal, a tavasszal és ősszel megrendezendő Nemzeti Üléseinkre frissítsük. Ugyanakkor bármikor szívesen vesszük az adatbázis kiegészítésére tett javaslatokat, hiszen célunk, hogy az EMH aktívan hozzájáruljon a migrációs tárgykörök tudományos igényű feldolgozásához, illetve az ilyen munkák terjesztéséhez is.
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni hálózati tagjainknak tudományos igényű munkáját és hozzájárulásukat a tanulmányaik jelen publikációs adatbázisban történő feltüntetéséhez. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a jelen publikációs adatbázist képező tanulmányok nem az Európai Migrációs Hálózat gondozásában vagy azzal összefüggésben jöttek létre, az e listán szereplő tanulmányokra vonatkozó szerzői és egyéb jogok kizárólag a szerzőket (illetve az általuk kifejezetten engedélyezett személyeket) illetik meg.
Szerző Publikáció címe Pontos hivatkozássorrend változtatás
Molnár Tamás Statelessness as a rising topic in EU external relations: Report on the Expert Meeting on Statelessness within the Eastern Partnership Panel on Migration and Asylum
Molnár Tamás A Government Approach to Moving Statelessness Forward on the International Agenda
Sik Endre Concordia Discors: Understanding Conflict and Integration Outcomes of Intergroup Relations and Integration Policies in Selected Neighbourhoods of Five European Cities Final Report – Budapest
Töttös Ágnes Merre tart az Európai Unió legális migrációs politikája? Az Európai Unió legális migrációs politikájának hangsúlyeltolódása különös tekintettel a munkavállalási célú migrációra
Melegh Attila Floating Borders: Globalization and Migration in and around Hungary
Melegh Attila, et al. "Czernowitz bei Sadagora". Identitäten und kulturelles Gedächtnis im mitteleuropäischen Raum (Taschenbuch). Hartung-Gorre
Melegh Attila Új  téglák, régi falak. Kelet-Európa a New York Times civilizációs térképén (New Bricks, Old Walls. Eastern Europe on the Civilizational Map of the New York Times 2000, June. pp. 17-28.
Gyeney Laura, Korom Ágoston Sui generis vagy politikai megfontolások?: A szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatos intézkedések az uniós jog tükrében, különös tekintettel az Európai Bizottság álláspontjára. A Magyar Jogász Egylet Európai Unió Szakosztálya konferencia kiadványa. Budapest, 2013.
Gyeney Laura Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának Könyvei 6., Pázmány Press, Budapest 2014
Molnár Tamás Statelessness Determination Procedure in Hungary ASIEL AND MIGRANTENRECHT 4:(5-6) pp. 271-277
Haraszti Margit Katalin A külföldiek kiutasítást előkészítő őrizete. Rendészet kontra alapjogok, a fogva tartás alternatívái Belügyi szemle (2010-), 2013. (61. évf.) 3. sz. 5-31. old.
Melegh Attila, Illés Sándor Hungary in the Schengen system: Bastion or Gateway? Qualitative and quantitative analysis of the Schengen-based visa system and visa issuance practice in Hungary. Budapest, 2009 Hungarian Europe Society
Erőss Ágnes, Karácsonyi Dávid Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners Budapest: RCAES HAS Geographical Institute, 2014. 233 p
Haraszti Margit Katalin Kísérő nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben: árnyak a Paradicsomban Családi Jog, 2014. évi 4. szám
Melegh Attila Between global and local hierarchies: population management in the first half of the twentieth century Demográfia English Edition, 2010, vol 53 no. 5, 51-77.
Melegh Attila Globalizáció és migráció Magyarországon Educatio 2011/2, 206-219
Gyeney Laura, Gellértné Lukács Éva Határon átnyúló egészségügyi ellátás az Európai Unióban Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2014/1. szám
Hautzinger Zoltán, Hegedüs Judit, Klenner Zoltán MIGRÁCIÓ ELMÉLETE Egyetemi jegyzet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Budapest, 2013.  II. fejezet: Migrációkutatás (24-45. oldal) V. fejezet: A külföldiek társadalmi beilleszkedése (92-109. oldal)
Polyák Sándor Lorem ipsum és mások eorigneoh eotihg soit hdoirth
Melegh Attila Migráns vagy munkás. Globalizáció és migráció  a nemzetközi irodalom tükrében. (Migrant or Worker. Globalization and Migration. Review Article). Eszmélet 2004. 83-101.

Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

Az Európai Migrációs Hálózatot az Európai Bizottság koordinálja a tagállamokban és Norvégiában létrehozott
Nemzeti Kapcsolattartó Pontokkal együttműködésben.