Publikációs adatbázis

Az EMH Magyar Nemzeti Hálózatának tagjai az EMH által is szorgalmazott tudományos megközelítéssel összhangban, azonban az EMH munkájától függetlenül is végeznek tudományos tevékenységet, készítenek és publikálnak tanulmányokat. Tekintettel arra, hogy az EMH HU NKP XIII. Nemzeti Ülését a tudományos szférának a migrációs politikaformáláshoz történő hozzájárulása téma köré szerveztük, így első alkalommal e 2014. október 14-én megrendezett ülésre került összegyűjtésre a hálózati tagok 2013 óta megjelent, illetve megjelenés alatt álló publikációinak listája.
 
A publikációs adatbázis célja, hogy mind a politikaformálás, mind a tudományos élet szereplőit, továbbá a migráció bármely területéhez kapcsolódóan tudományos érdeklődéssel közelítőket informálja az utóbbi évek migrációs tárgykörű tanulmányairól és azok elérhetőségéről. Célunk, hogy a listát legalább évente két alkalommal, a tavasszal és ősszel megrendezendő Nemzeti Üléseinkre frissítsük. Ugyanakkor bármikor szívesen vesszük az adatbázis kiegészítésére tett javaslatokat, hiszen célunk, hogy az EMH aktívan hozzájáruljon a migrációs tárgykörök tudományos igényű feldolgozásához, illetve az ilyen munkák terjesztéséhez is.
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni hálózati tagjainknak tudományos igényű munkáját és hozzájárulásukat a tanulmányaik jelen publikációs adatbázisban történő feltüntetéséhez. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a jelen publikációs adatbázist képező tanulmányok nem az Európai Migrációs Hálózat gondozásában vagy azzal összefüggésben jöttek létre, az e listán szereplő tanulmányokra vonatkozó szerzői és egyéb jogok kizárólag a szerzőket (illetve az általuk kifejezetten engedélyezett személyeket) illetik meg.
Szerzősorrend változtatás Publikáció címe Pontos hivatkozás
Dóczi Zoltán The Development, the Integration and the Assessment of the Existing Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice in: Acta Juridica Hungarica, 54(2), pp. 164-183
Dóczi Zoltán The Development, the Integration and the Assessment of the Existing Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice in: Acta Juridica Hungarica, 54(2), pp. 164-183
Dóczi Zoltán Internal Security of Schengenland: What do we need SIS II for? in: BiztPol Affairs,2(2),pp.18-28.
Erőss Ágnes, Karácsonyi Dávid Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners Budapest: RCAES HAS Geographical Institute, 2014. 233 p
Erőss Ágnes, Váradi Mónika M. „Temerin – az én hazám”: változó interetnikus viszonyok magyar szemszögből és rajzban elmesélve TÉR ÉS TÁRSADALOM 27:(2) pp. 171-188. (2013)
Gyeney Laura Union citizenship: Fundamental Status and Fundamental Rights Analysis of the Recent Jurisprudence of the Court Related to Union Citizenship. In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013 ( szerk. Marcel Szabó) Eleven International Publishing, The Hague, 2014. pp. 329-352.
Gyeney Laura Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának Könyvei 6., Pázmány Press, Budapest 2014
Gyeney Laura Válságban az EU: ketyeg a demográfiai bomba. Válságban az EU konferenciakötet, Pázmány Press 2014, Budapest
Gyeney Laura Dual citizenship in the legal space of the EU. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014, Eleven International Publishing, The Hague, 2014
Gyeney Laura Kettős állampolgárság az Európai Unió erőterében Iustum Aequum Salutare 9:(2), 2013,  pp. 157-169. 
Gyeney Laura Az Európai kék kártya irányelv és annak magyar jogba való átültetése In: A schengeni övezet és a külső határok: górcső alatt az Európai Unió határigazgatása (szerk. Jakó Nóra, Kardos Lili), Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Az Erurópa-Tanulmányok Központ Füzetei; 7. pp. 9-21.
Gyeney Laura A kettős állampolgárság az Európai Unió jogában In Sui generis vagy politikai megfontolások?: A szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatos intézkedések az uniós jog tükrében, különös tekintettel az Európai Bizottság álláspontjára (szerk. Gyeney Laura, Korom Ágoston), A Magyar Jogász Egylet Európai Unió Szakosztálya konferencia kiadványa, Budapest, 2013. pp.16-22.
Gyeney Laura, Gellértné Lukács Éva Határon átnyúló egészségügyi ellátás az Európai Unióban Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2014/1. szám
Gyeney Laura, Korom Ágoston Sui generis vagy politikai megfontolások?: A szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatos intézkedések az uniós jog tükrében, különös tekintettel az Európai Bizottság álláspontjára. A Magyar Jogász Egylet Európai Unió Szakosztálya konferencia kiadványa. Budapest, 2013.
Gyeney Laura, Töttös Ágnes Összevont keretengedély irányelv Európai Jog, 2014
Haraszti Margit Katalin A külföldiek kiutasítást előkészítő őrizete. Rendészet kontra alapjogok, a fogva tartás alternatívái Belügyi szemle (2010-), 2013. (61. évf.) 3. sz. 5-31. old.
Haraszti Margit Katalin Kísérő nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben: árnyak a Paradicsomban Családi Jog, 2014. évi 4. szám
Haraszti Margit Katalin, Weinbrenner Ágnes Menekültek – kísérő nélküli kiskorúan in.: Hajas Barnabás – Szabó Máté (szerk.): Pajzsunk a törvény – Rászoruló csoportok az ombudsmani jogvédelemben, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 2013, 376-400, old.
Hautzinger Zoltán A külföldiekre vonatkozó büntetőjogi rendelkezések rendszere In: Ruzsonyi Péter (szerk.): Tendenciák és alapvetések a bűnügyi tudományok köréből. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Budapest, 2014. 253-286. o.
Hautzinger Zoltán A magyar idegenjog rendszere és az idegenjogi (szak)igazgatás In: Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 2014/2. sz. 69-78. o.

Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

Az Európai Migrációs Hálózatot az Európai Bizottság koordinálja a tagállamokban és Norvégiában létrehozott
Nemzeti Kapcsolattartó Pontokkal együttműködésben.