Publikációs adatbázis

Az EMH Magyar Nemzeti Hálózatának tagjai az EMH által is szorgalmazott tudományos megközelítéssel összhangban, azonban az EMH munkájától függetlenül is végeznek tudományos tevékenységet, készítenek és publikálnak tanulmányokat. Tekintettel arra, hogy az EMH HU NKP XIII. Nemzeti Ülését a tudományos szférának a migrációs politikaformáláshoz történő hozzájárulása téma köré szerveztük, így első alkalommal e 2014. október 14-én megrendezett ülésre került összegyűjtésre a hálózati tagok 2013 óta megjelent, illetve megjelenés alatt álló publikációinak listája.
 
A publikációs adatbázis célja, hogy mind a politikaformálás, mind a tudományos élet szereplőit, továbbá a migráció bármely területéhez kapcsolódóan tudományos érdeklődéssel közelítőket informálja az utóbbi évek migrációs tárgykörű tanulmányairól és azok elérhetőségéről. Célunk, hogy a listát legalább évente két alkalommal, a tavasszal és ősszel megrendezendő Nemzeti Üléseinkre frissítsük. Ugyanakkor bármikor szívesen vesszük az adatbázis kiegészítésére tett javaslatokat, hiszen célunk, hogy az EMH aktívan hozzájáruljon a migrációs tárgykörök tudományos igényű feldolgozásához, illetve az ilyen munkák terjesztéséhez is.
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni hálózati tagjainknak tudományos igényű munkáját és hozzájárulásukat a tanulmányaik jelen publikációs adatbázisban történő feltüntetéséhez. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a jelen publikációs adatbázist képező tanulmányok nem az Európai Migrációs Hálózat gondozásában vagy azzal összefüggésben jöttek létre, az e listán szereplő tanulmányokra vonatkozó szerzői és egyéb jogok kizárólag a szerzőket (illetve az általuk kifejezetten engedélyezett személyeket) illetik meg.
Szerző Publikáció címesorrend változtatás Pontos hivatkozás
Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi aspektusai, különös tekintettel az Európai Unió legális migrációs szabályozására. In: Tarrósy István - Glied Viktor - Vörös Zoltán (szerk): Migrációs tendenciák napjainkban. Pécs, Publikon Kiadó, 2014.
Lőrincz Aranka A nemzetközi migráció szervezeti és jogi keretei. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Budapest, 2013. pp. 72.
Töttös Ágnes A többes állampolgárság kérdése az Európai Unióban és Magyarországon In: Ördög István (szerk.): Migrációs Antológia, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Tudományos Tanácsa, Budapest 2013, pp.109-137
Takács Zoltán, Tátrai Patrik, Erőss Ágnes A Vajdaságból Magyarországra irányuló tanulmányi célú migráció TÉR ÉS TÁRSADALOM 27:(2) pp. 77-95
Kovács Éva, Melegh Attila A vándorlást elbeszélő narratívák neme avagy nők és férfiak elbeszélései – női és férfi elbeszélésmódok. . (The Gender of Migration Narratives. The Narratives of Men and Women – Male and Female narratives) In: Pető Andrea (ed.): A társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19.-20. században. (The Image and Memory of Gender in Hungary in the 19th and 20th century) Budapest, Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány, 175-198.
Illés Sándor, Kismarjai Balázs A vándormozgalom országos trendjei és Bács-Kiskun megyei specifikumai. In Kozma Gábor (szerk.) Emberközpontú társadalomföldrajz. Didakt, Debrecen, pp. 41-48.
Lőrincz Aranka Állampolgársága végképp eltörölve? A hontalanság évei Szlovéniában a Kuric és társai ügy apropóján. In: Acta Humana, 2014
Lőrincz Aranka, Parragi Mária Állampolgársági jog és jogalkalmazás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Budapest, 2013. pp. 116.
Hautzinger Zoltán Az első idegenjogi törvény In: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): A modernkori magyar határrendészet száztíz éve. Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat, Budapest, 2013. 179-191. o.
Szuhai Ilona Az első török lépések a korszerű migrációs igazgatás kialakításában Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, XIV. Pécs, 2013. 309-315. o. ISSN 1589-1674
Horváth Alpár, Michalkó Gábor Az etnicitás turizmusföldrajzi értelmezése erdélyi példákon keresztül IN: FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 138:(2) pp. 150-160. (2014)
Gyeney Laura Az Európai kék kártya irányelv és annak magyar jogba való átültetése In: A schengeni övezet és a külső határok: górcső alatt az Európai Unió határigazgatása (szerk. Jakó Nóra, Kardos Lili), Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Az Erurópa-Tanulmányok Központ Füzetei; 7. pp. 9-21.
Molnár Tamás Az Európai Unió menekültpolitikájának kialakulása és fejlődése a kezdetektől napjainkig In: Szabó Marcel , Láncos Petra Lea , Gyeney Laura (szerk.) Uniós szakpolitikák. Budapest: Szent István Társulat, 2013. pp. 173-184. (ISBN:9789632774602)
Melegh Attila Between global and local hierarchies: population management in the first half of the twentieth century Demográfia English Edition, 2010, vol 53 no. 5, 51-77.
Melegh Attila, Kovács Éva Comparative analysis of the survey of female immigrants Working Paper, BIB Federal Institute for Population Research, Wiesbaden, Germany (in print)
Sik Endre Concordia Discors: Understanding Conflict and Integration Outcomes of Intergroup Relations and Integration Policies in Selected Neighbourhoods of Five European Cities Final Report – Budapest
Erőss Ágnes, Karácsonyi Dávid Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners Budapest: RCAES HAS Geographical Institute, 2014. 233 p
Gyeney Laura Dual citizenship in the legal space of the EU. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014, Eleven International Publishing, The Hague, 2014
Melegh Attila Floating Borders: Globalization and Migration in and around Hungary
Melegh Attila et al. Globalisation, Ethnicity and Migration. The Comparison of Finland, Hungary and Russia In: Working Papers on Population, Family and Welfare. No. 7. Demographic Research Institute, Hungarian Central Statistical Office. Budapest. Also in: Demográfia Special English Edition. 2005.

Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

Az Európai Migrációs Hálózatot az Európai Bizottság koordinálja a tagállamokban és Norvégiában létrehozott
Nemzeti Kapcsolattartó Pontokkal együttműködésben.