Publikációs adatbázis

Az EMH Magyar Nemzeti Hálózatának tagjai az EMH által is szorgalmazott tudományos megközelítéssel összhangban, azonban az EMH munkájától függetlenül is végeznek tudományos tevékenységet, készítenek és publikálnak tanulmányokat. Tekintettel arra, hogy az EMH HU NKP XIII. Nemzeti Ülését a tudományos szférának a migrációs politikaformáláshoz történő hozzájárulása téma köré szerveztük, így első alkalommal e 2014. október 14-én megrendezett ülésre került összegyűjtésre a hálózati tagok 2013 óta megjelent, illetve megjelenés alatt álló publikációinak listája.
 
A publikációs adatbázis célja, hogy mind a politikaformálás, mind a tudományos élet szereplőit, továbbá a migráció bármely területéhez kapcsolódóan tudományos érdeklődéssel közelítőket informálja az utóbbi évek migrációs tárgykörű tanulmányairól és azok elérhetőségéről. Célunk, hogy a listát legalább évente két alkalommal, a tavasszal és ősszel megrendezendő Nemzeti Üléseinkre frissítsük. Ugyanakkor bármikor szívesen vesszük az adatbázis kiegészítésére tett javaslatokat, hiszen célunk, hogy az EMH aktívan hozzájáruljon a migrációs tárgykörök tudományos igényű feldolgozásához, illetve az ilyen munkák terjesztéséhez is.
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni hálózati tagjainknak tudományos igényű munkáját és hozzájárulásukat a tanulmányaik jelen publikációs adatbázisban történő feltüntetéséhez. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a jelen publikációs adatbázist képező tanulmányok nem az Európai Migrációs Hálózat gondozásában vagy azzal összefüggésben jöttek létre, az e listán szereplő tanulmányokra vonatkozó szerzői és egyéb jogok kizárólag a szerzőket (illetve az általuk kifejezetten engedélyezett személyeket) illetik meg.
Szerzősorrend változtatás Publikáció címe Pontos hivatkozás
Lőrincz Aranka Állampolgársága végképp eltörölve? A hontalanság évei Szlovéniában a Kuric és társai ügy apropóján. In: Acta Humana, 2014
Lőrincz Aranka A japán bevándorlás szigora - kinek a biztonsága? In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XV., Pécs, 2014.
Lőrincz Aranka A hontalan státusz megállapítása iránti eljárás nemzetközi és magyar aspektusai In: Közjogi Szemle, 2014/4
Lőrincz Aranka Immigration and Special Administrative Proceedings in Hungary. Pozsonyi Rendőrakadémia, 2014.
Lőrincz Aranka, Parragi Mária Állampolgársági jog és jogalkalmazás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Budapest, 2013. pp. 116.
Lukács Éva, Molnár Tamás Hungary. Citizenship within Directive 2004/38/EC – stability of residence for Union citizens and their family members In: Ulla Neergaard , Catherine Jacqueson, Nina Holst-Christensen (szerk.): Union Citizenship: Development Impact and Challenges. Copenhagen: DJØF Publishing, 2014. pp. 603-641. (ISBN:978-963-304-183-3)
Marján Attila, Szuhai Ilona Törökország EU-tagságának vizsgálata a migráció kérdésének szemszögéből. MKI-tanulmányok 14. Magyar Külügyi Intézet, 2014. ISSN 2060-5013
Melegh Attila Net migration and historical development in Southeastern Europe since 1950. Hungarian Historical Hungarian Historical Review 1, no. 3–4 (2012): 144–182
Melegh Attila Globalizáció és migráció Magyarországon Educatio 2011/2, 206-219
Melegh Attila Tettem valamit az asztalra. Az állampolgársághoz vezető út kvalitatív interjúk alapján.  In: Kováts András (szerk.): Magyarrá válni: bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái. - Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2011. 199-242
Melegh Attila Between global and local hierarchies: population management in the first half of the twentieth century Demográfia English Edition, 2010, vol 53 no. 5, 51-77.
Melegh Attila Globalizáció és Magyarország In: Koppány, Judit and Tessza Udavrehelyi Éva eds. A világ az iskolában. Tanulmányok a globalizációról tanároknak. Budapest, Artemisszió Foundation. 16-24.
Melegh Attila Globalization and Migration The Case of Hungary. Migration-2. Collection of Scientific Works. Tbilisi, “Universali”,  2008. pp.35-61
Melegh Attila Migration and Migration Narratives in the Era of Globalization Laughland, John (EDT) /Korinman, Michel (EDT)The Long March to the West : Twenty-First Century Migration in Europe and the Greater Mediterranean Area (Geopolitical Affairs)-US- /Publisher:Vallentine Mitchell Published 2007/04  pp 372-382.
Melegh Attila Globalization and migration in Central Europe In Traser, Julianna (ed):A  Regional Approach to Free Movement of Workers: Labour Migration Between Hungary and its Neighbouring Countries, Szeged, European Studies Centre. pp 119-130
Melegh Attila Floating Borders: Globalization and Migration in and around Hungary
Melegh Attila Trans-Border Migration of Elderly People in Eastern Europe. Issues of Social Security in Global Capitalism after the Collapse of State Socialism. Singapore University, in print
Melegh Attila Migráns vagy munkás. Globalizáció és migráció  a nemzetközi irodalom tükrében. (Migrant or Worker. Globalization and Migration. Review Article). Eszmélet 2004. 83-101.
Melegh Attila Globalization, Nationalism and Petit Imperialism Romanian Politics and Society. Vol. 2. No. 1 pp. 115-129 .
Melegh Attila Mondialisation, nationalisme et petit imperialisme. La Nouvelle Alternative. Vol. 16. No. 55. pp. 130-142.

Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

Az Európai Migrációs Hálózatot az Európai Bizottság koordinálja a tagállamokban és Norvégiában létrehozott
Nemzeti Kapcsolattartó Pontokkal együttműködésben.