Publikációs adatbázis

Az EMH Magyar Nemzeti Hálózatának tagjai az EMH által is szorgalmazott tudományos megközelítéssel összhangban, azonban az EMH munkájától függetlenül is végeznek tudományos tevékenységet, készítenek és publikálnak tanulmányokat. Tekintettel arra, hogy az EMH HU NKP XIII. Nemzeti Ülését a tudományos szférának a migrációs politikaformáláshoz történő hozzájárulása téma köré szerveztük, így első alkalommal e 2014. október 14-én megrendezett ülésre került összegyűjtésre a hálózati tagok 2013 óta megjelent, illetve megjelenés alatt álló publikációinak listája.
 
A publikációs adatbázis célja, hogy mind a politikaformálás, mind a tudományos élet szereplőit, továbbá a migráció bármely területéhez kapcsolódóan tudományos érdeklődéssel közelítőket informálja az utóbbi évek migrációs tárgykörű tanulmányairól és azok elérhetőségéről. Célunk, hogy a listát legalább évente két alkalommal, a tavasszal és ősszel megrendezendő Nemzeti Üléseinkre frissítsük. Ugyanakkor bármikor szívesen vesszük az adatbázis kiegészítésére tett javaslatokat, hiszen célunk, hogy az EMH aktívan hozzájáruljon a migrációs tárgykörök tudományos igényű feldolgozásához, illetve az ilyen munkák terjesztéséhez is.
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni hálózati tagjainknak tudományos igényű munkáját és hozzájárulásukat a tanulmányaik jelen publikációs adatbázisban történő feltüntetéséhez. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a jelen publikációs adatbázist képező tanulmányok nem az Európai Migrációs Hálózat gondozásában vagy azzal összefüggésben jöttek létre, az e listán szereplő tanulmányokra vonatkozó szerzői és egyéb jogok kizárólag a szerzőket (illetve az általuk kifejezetten engedélyezett személyeket) illetik meg.
Szerző Publikáció címesorrend változtatás Pontos hivatkozás
Melegh Attila Globalizáció és Magyarország In: Koppány, Judit and Tessza Udavrehelyi Éva eds. A világ az iskolában. Tanulmányok a globalizációról tanároknak. Budapest, Artemisszió Foundation. 16-24.
Melegh Attila Globalizáció és migráció Magyarországon Educatio 2011/2, 206-219
Melegh Attila Globalization and migration in Central Europe In Traser, Julianna (ed):A  Regional Approach to Free Movement of Workers: Labour Migration Between Hungary and its Neighbouring Countries, Szeged, European Studies Centre. pp 119-130
Melegh Attila Globalization and Migration The Case of Hungary. Migration-2. Collection of Scientific Works. Tbilisi, “Universali”,  2008. pp.35-61
Melegh Attila Globalization, Nationalism and Petit Imperialism Romanian Politics and Society. Vol. 2. No. 1 pp. 115-129 .
Gyeney Laura, Gellértné Lukács Éva Határon átnyúló egészségügyi ellátás az Európai Unióban Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2014/1. szám
Lőrincz Aranka Hontalanság és a mozgásszabadság határai. In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIV., Pécs, 2013. pp. 301-308.
Melegh Attila, Illés Sándor Hungary in the Schengen system: Bastion or Gateway? Qualitative and quantitative analysis of the Schengen-based visa system and visa issuance practice in Hungary. Budapest, 2009 Hungarian Europe Society
Lukács Éva, Molnár Tamás Hungary. Citizenship within Directive 2004/38/EC – stability of residence for Union citizens and their family members In: Ulla Neergaard , Catherine Jacqueson, Nina Holst-Christensen (szerk.): Union Citizenship: Development Impact and Challenges. Copenhagen: DJØF Publishing, 2014. pp. 603-641. (ISBN:978-963-304-183-3)
Hautzinger Zoltán Idegen a büntetőjogban In: Deres Petronella – Domokos Andrea (szerk.): 80 Studia in honorem Tamás Jakucs. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Budapest, 2013. 77-91. o.
Hautzinger Zoltán Idegenjog kontra idegenrendészet In: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Rendészettudományi gondolatok. Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának egy évtizedes jubileuma alkalmából. Magyar Rendészettudományi Társaság. Budapest, 2014. 113-120.
Illés Sándor Időskori nemzetközi migráció Tullius Kiadó, Budapest.
Lőrincz Aranka Immigration and Special Administrative Proceedings in Hungary. Pozsonyi Rendőrakadémia, 2014.
Dóczi Zoltán Internal Security of Schengenland: What do we need SIS II for? in: BiztPol Affairs,2(2),pp.18-28.
Melegh Attila International migration in Hungary in the 1990s. In: Demographic and Cultural Specificity and Integration of Migrants. Bundesinstitut for Population Research in co-operation with the Network of Integrated European Population Studies. Wiesbaden, Germany pp. 213-224. In German (2001): Internationale Migration und Ungarn in den 90er Jahren. Probleme und Perspektiven. Zeitschrift für Bevölkerungs-wissenshaft. Demographie. 26. Jahrgang. No. 3-4. pp. 463-64.
Kovács Éva, Melegh Attila It could have been worse, we could have gone to America. -- Migration Narratives in the Transylvania-Hungary-Austria Triangle In:  Nyíri Pál et al. (2001) (eds). Diasporas and Politics. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve. pp. 108-138
Gyeney Laura Kettős állampolgárság az Európai Unió erőterében Iustum Aequum Salutare 9:(2), 2013,  pp. 157-169. 
Haraszti Margit Katalin Kísérő nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben: árnyak a Paradicsomban Családi Jog, 2014. évi 4. szám
Töttös Ágnes Legal Issues of Harmonizing European Legal Migration In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law
Gyeney Laura Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának Könyvei 6., Pázmány Press, Budapest 2014

Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

Az Európai Migrációs Hálózatot az Európai Bizottság koordinálja a tagállamokban és Norvégiában létrehozott
Nemzeti Kapcsolattartó Pontokkal együttműködésben.