Publikációs adatbázis

Az EMH Magyar Nemzeti Hálózatának tagjai az EMH által is szorgalmazott tudományos megközelítéssel összhangban, azonban az EMH munkájától függetlenül is végeznek tudományos tevékenységet, készítenek és publikálnak tanulmányokat. Tekintettel arra, hogy az EMH HU NKP XIII. Nemzeti Ülését a tudományos szférának a migrációs politikaformáláshoz történő hozzájárulása téma köré szerveztük, így első alkalommal e 2014. október 14-én megrendezett ülésre került összegyűjtésre a hálózati tagok 2013 óta megjelent, illetve megjelenés alatt álló publikációinak listája.
 
A publikációs adatbázis célja, hogy mind a politikaformálás, mind a tudományos élet szereplőit, továbbá a migráció bármely területéhez kapcsolódóan tudományos érdeklődéssel közelítőket informálja az utóbbi évek migrációs tárgykörű tanulmányairól és azok elérhetőségéről. Célunk, hogy a listát legalább évente két alkalommal, a tavasszal és ősszel megrendezendő Nemzeti Üléseinkre frissítsük. Ugyanakkor bármikor szívesen vesszük az adatbázis kiegészítésére tett javaslatokat, hiszen célunk, hogy az EMH aktívan hozzájáruljon a migrációs tárgykörök tudományos igényű feldolgozásához, illetve az ilyen munkák terjesztéséhez is.
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni hálózati tagjainknak tudományos igényű munkáját és hozzájárulásukat a tanulmányaik jelen publikációs adatbázisban történő feltüntetéséhez. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a jelen publikációs adatbázist képező tanulmányok nem az Európai Migrációs Hálózat gondozásában vagy azzal összefüggésben jöttek létre, az e listán szereplő tanulmányokra vonatkozó szerzői és egyéb jogok kizárólag a szerzőket (illetve az általuk kifejezetten engedélyezett személyeket) illetik meg.
Szerzősorrend változtatás Publikáció címe Pontos hivatkozás
Melegh Attila Mozgó kelet. Globális térképek és a státustörvény (Floating East. Global Maps and the Status Law) In: Kovács, János Mátyás (ed.). Zárva várt nyugat. Tanulmányok a kulturális globalizációról. (Awaited/resented  West. Studies on Cultural Globalization) 2000- Sík Kiadó. (in print) Also published in Eszmélet. No. 55.  pp. 33-62
Melegh Attila Migráció Magyarország és Németország között a kilencvenes években. (Migration between Hungary and Germany in the 1990s.) In: Illés, Sándor (ed.). Migráció és Statisztika.  KSH NKI, Kutatási Jelentések no. 71. pp. 53-67.
Melegh Attila International migration in Hungary in the 1990s. In: Demographic and Cultural Specificity and Integration of Migrants. Bundesinstitut for Population Research in co-operation with the Network of Integrated European Population Studies. Wiesbaden, Germany pp. 213-224. In German (2001): Internationale Migration und Ungarn in den 90er Jahren. Probleme und Perspektiven. Zeitschrift für Bevölkerungs-wissenshaft. Demographie. 26. Jahrgang. No. 3-4. pp. 463-64.
Melegh Attila A globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a XX. században (The Development of Global Population Policies) In: Cseh-Szombathy, László and Tóth, Pál Péter (eds.). Népesedés és népességpolitika (Population Development and Population Policy). Századvég, Budapest. pp. 452-481.
Melegh Attila Új  téglák, régi falak. Kelet-Európa a New York Times civilizációs térképén (New Bricks, Old Walls. Eastern Europe on the Civilizational Map of the New York Times 2000, June. pp. 17-28.
Melegh Attila Migráció és életút. Amerikás élettörténetek (Migration and Life Course, American Life Histories) Régió No. 3/4 Migration Special Issue. pp. 126-160. Conference paper version In: Tóth Pál Péter - Illés Sándor (ed.). Migráció és társadalom (Anthology on Migration and Society). KSH, Budapest pp. 27-42. Also published: Bögre Zsuzsanna (ed): Élettörténet a társadalomtudományokban (Life History in the Social Sciences). Pázmány Péter Társadalomtudomány 6., Budapest, Piliscsaba. 2007. 245-260
Melegh Attila et al. Globalisation, Ethnicity and Migration. The Comparison of Finland, Hungary and Russia In: Working Papers on Population, Family and Welfare. No. 7. Demographic Research Institute, Hungarian Central Statistical Office. Budapest. Also in: Demográfia Special English Edition. 2005.
Melegh Attila, et al. "Czernowitz bei Sadagora". Identitäten und kulturelles Gedächtnis im mitteleuropäischen Raum (Taschenbuch). Hartung-Gorre
Melegh Attila, Hegyesi Adrienn “Immár nem mi vagyunk a szegény rokon a nemzetközi világban”. A státustörvény és az Orbán-Nastase-egyezmény vitájának sajtóbeli reprezentációja és diskurzív rendje. (“We are not anymore the poor relative in the world”. The press representation and the discursive order of the status law and the Orbán-Nastase pact) Sárközy, Erika and Schleicher, Nóra (eds): Kampánykommunikáció (Campaign Communication). Akadémiai, Budapest, 135-171
Melegh Attila, Illés Sándor Hungary in the Schengen system: Bastion or Gateway? Qualitative and quantitative analysis of the Schengen-based visa system and visa issuance practice in Hungary. Budapest, 2009 Hungarian Europe Society
Melegh Attila, Kovács Éva Comparative analysis of the survey of female immigrants Working Paper, BIB Federal Institute for Population Research, Wiesbaden, Germany (in print)
Melegh Attila, Őri Péter A második demográfiai átmenet. (The Second Demographic Transition) In Spéder Zsolt (ed.) Család és népesség itthon és Európában. Századvég, Budapest.
Michalkó Gábor, Rátz Tamara Rejtett dimenziók a Kárpát-medence turizmusában In: Frisnyák S, Gál A. (szerk.) Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság. 556 p. Nyíregyháza; Szerencs: Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete - Szerencsi Bocskai István Gimnázium, 2013. pp. 463-476.
Mohay Ágoston Opt-out/opt-in megoldások az uniós bel- és igazságügyi együttműködés terén: sokféleség az egységben? KÖZJOGI SZEMLE 7:(1) pp. 33-43. (2014)
Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi aspektusai, különös tekintettel az Európai Unió legális migrációs szabályozására. In: Tarrósy István - Glied Viktor - Vörös Zoltán (szerk): Migrációs tendenciák napjainkban. Pécs, Publikon Kiadó, 2014.
Molnár Tamás Moving Statelessness Forward on the International Agenda TILBURG LAW REVIEW 19:(1-2) pp. 194-202.
Molnár Tamás Regulating Local Border Traffic in the European Union In: Marcel Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga (szerk.) Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013. 546 p. The Hague: Eleven International Publishing, 2014. pp. 451-474. (ISBN:978‐94‐6236‐070‐9)
Molnár Tamás Statelessness as a rising topic in EU external relations: Report on the Expert Meeting on Statelessness within the Eastern Partnership Panel on Migration and Asylum
Molnár Tamás Remembering the Forgotten: International Legal Regime Protecting the Stateless Persons - Stocktaking and New Tendencies US-CHINA LAW REVIEW 11:(7) pp. 822-848.
Molnár Tamás Statelessness Determination Procedure in Hungary ASIEL AND MIGRANTENRECHT 4:(5-6) pp. 271-277

Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

Az Európai Migrációs Hálózatot az Európai Bizottság koordinálja a tagállamokban és Norvégiában létrehozott
Nemzeti Kapcsolattartó Pontokkal együttműködésben.