Publikációs adatbázis

Az EMH Magyar Nemzeti Hálózatának tagjai az EMH által is szorgalmazott tudományos megközelítéssel összhangban, azonban az EMH munkájától függetlenül is végeznek tudományos tevékenységet, készítenek és publikálnak tanulmányokat. Tekintettel arra, hogy az EMH HU NKP XIII. Nemzeti Ülését a tudományos szférának a migrációs politikaformáláshoz történő hozzájárulása téma köré szerveztük, így első alkalommal e 2014. október 14-én megrendezett ülésre került összegyűjtésre a hálózati tagok 2013 óta megjelent, illetve megjelenés alatt álló publikációinak listája.
 
A publikációs adatbázis célja, hogy mind a politikaformálás, mind a tudományos élet szereplőit, továbbá a migráció bármely területéhez kapcsolódóan tudományos érdeklődéssel közelítőket informálja az utóbbi évek migrációs tárgykörű tanulmányairól és azok elérhetőségéről. Célunk, hogy a listát legalább évente két alkalommal, a tavasszal és ősszel megrendezendő Nemzeti Üléseinkre frissítsük. Ugyanakkor bármikor szívesen vesszük az adatbázis kiegészítésére tett javaslatokat, hiszen célunk, hogy az EMH aktívan hozzájáruljon a migrációs tárgykörök tudományos igényű feldolgozásához, illetve az ilyen munkák terjesztéséhez is.
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni hálózati tagjainknak tudományos igényű munkáját és hozzájárulásukat a tanulmányaik jelen publikációs adatbázisban történő feltüntetéséhez. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a jelen publikációs adatbázist képező tanulmányok nem az Európai Migrációs Hálózat gondozásában vagy azzal összefüggésben jöttek létre, az e listán szereplő tanulmányokra vonatkozó szerzői és egyéb jogok kizárólag a szerzőket (illetve az általuk kifejezetten engedélyezett személyeket) illetik meg.
Szerző Publikáció címesorrend változtatás Pontos hivatkozás
Polyák Sándor Lorem ipsum és mások eorigneoh eotihg soit hdoirth
Klenner Zoltán Menedékjog és biztonsági kockázat In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XV. Pécs, 2014.
Haraszti Margit Katalin, Weinbrenner Ágnes Menekültek – kísérő nélküli kiskorúan in.: Hajas Barnabás – Szabó Máté (szerk.): Pajzsunk a törvény – Rászoruló csoportok az ombudsmani jogvédelemben, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 2013, 376-400, old.
Töttös Ágnes Merre tart az Európai Unió legális migrációs politikája? Az Európai Unió legális migrációs politikájának hangsúlyeltolódása különös tekintettel a munkavállalási célú migrációra
Hautzinger Zoltán, Hegedüs Judit, Klenner Zoltán MIGRÁCIÓ ELMÉLETE Egyetemi jegyzet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Budapest, 2013.  II. fejezet: Migrációkutatás (24-45. oldal) V. fejezet: A külföldiek társadalmi beilleszkedése (92-109. oldal)
Melegh Attila Migráció és életút. Amerikás élettörténetek (Migration and Life Course, American Life Histories) Régió No. 3/4 Migration Special Issue. pp. 126-160. Conference paper version In: Tóth Pál Péter - Illés Sándor (ed.). Migráció és társadalom (Anthology on Migration and Society). KSH, Budapest pp. 27-42. Also published: Bögre Zsuzsanna (ed): Élettörténet a társadalomtudományokban (Life History in the Social Sciences). Pázmány Péter Társadalomtudomány 6., Budapest, Piliscsaba. 2007. 245-260
Melegh Attila Migráció Magyarország és Németország között a kilencvenes években. (Migration between Hungary and Germany in the 1990s.) In: Illés, Sándor (ed.). Migráció és Statisztika.  KSH NKI, Kutatási Jelentések no. 71. pp. 53-67.
Melegh Attila Migráns vagy munkás. Globalizáció és migráció  a nemzetközi irodalom tükrében. (Migrant or Worker. Globalization and Migration. Review Article). Eszmélet 2004. 83-101.
Melegh Attila Migration and Migration Narratives in the Era of Globalization Laughland, John (EDT) /Korinman, Michel (EDT)The Long March to the West : Twenty-First Century Migration in Europe and the Greater Mediterranean Area (Geopolitical Affairs)-US- /Publisher:Vallentine Mitchell Published 2007/04  pp 372-382.
Molnár Tamás Mily színes e táj!: Az Európai Unió menekültügyi acquis-jának kialakulása és fejlődése a kezdetektől napjainkig FUNDAMENTUM XVII:(2) pp. 55-63
Melegh Attila Mondialisation, nationalisme et petit imperialisme. La Nouvelle Alternative. Vol. 16. No. 55. pp. 130-142.
Molnár Tamás Moving Statelessness Forward on the International Agenda TILBURG LAW REVIEW 19:(1-2) pp. 194-202.
Melegh Attila Mozgó kelet. Globális térképek és a státustörvény (Floating East. Global Maps and the Status Law) In: Kovács, János Mátyás (ed.). Zárva várt nyugat. Tanulmányok a kulturális globalizációról. (Awaited/resented  West. Studies on Cultural Globalization) 2000- Sík Kiadó. (in print) Also published in Eszmélet. No. 55.  pp. 33-62
Melegh Attila Net migration and historical development in Southeastern Europe since 1950. Hungarian Historical Hungarian Historical Review 1, no. 3–4 (2012): 144–182
Mohay Ágoston Opt-out/opt-in megoldások az uniós bel- és igazságügyi együttműködés terén: sokféleség az egységben? KÖZJOGI SZEMLE 7:(1) pp. 33-43. (2014)
Gyeney Laura, Töttös Ágnes Összevont keretengedély irányelv Európai Jog, 2014
Illés Sándor paces and places of successful ageing in: Analele Universitatii din Oradea – Seria Geografie, vol. 23. no. 1. pp. 109-117.
Molnár Tamás Regulating Local Border Traffic in the European Union In: Marcel Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga (szerk.) Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013. 546 p. The Hague: Eleven International Publishing, 2014. pp. 451-474. (ISBN:978‐94‐6236‐070‐9)
Michalkó Gábor, Rátz Tamara Rejtett dimenziók a Kárpát-medence turizmusában In: Frisnyák S, Gál A. (szerk.) Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság. 556 p. Nyíregyháza; Szerencs: Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete - Szerencsi Bocskai István Gimnázium, 2013. pp. 463-476.
Molnár Tamás Remembering the Forgotten: International Legal Regime Protecting the Stateless Persons - Stocktaking and New Tendencies US-CHINA LAW REVIEW 11:(7) pp. 822-848.

Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

Az Európai Migrációs Hálózatot az Európai Bizottság koordinálja a tagállamokban és Norvégiában létrehozott
Nemzeti Kapcsolattartó Pontokkal együttműködésben.