Publikációs adatbázis

Az EMH Magyar Nemzeti Hálózatának tagjai az EMH által is szorgalmazott tudományos megközelítéssel összhangban, azonban az EMH munkájától függetlenül is végeznek tudományos tevékenységet, készítenek és publikálnak tanulmányokat. Tekintettel arra, hogy az EMH HU NKP XIII. Nemzeti Ülését a tudományos szférának a migrációs politikaformáláshoz történő hozzájárulása téma köré szerveztük, így első alkalommal e 2014. október 14-én megrendezett ülésre került összegyűjtésre a hálózati tagok 2013 óta megjelent, illetve megjelenés alatt álló publikációinak listája.
 
A publikációs adatbázis célja, hogy mind a politikaformálás, mind a tudományos élet szereplőit, továbbá a migráció bármely területéhez kapcsolódóan tudományos érdeklődéssel közelítőket informálja az utóbbi évek migrációs tárgykörű tanulmányairól és azok elérhetőségéről. Célunk, hogy a listát legalább évente két alkalommal, a tavasszal és ősszel megrendezendő Nemzeti Üléseinkre frissítsük. Ugyanakkor bármikor szívesen vesszük az adatbázis kiegészítésére tett javaslatokat, hiszen célunk, hogy az EMH aktívan hozzájáruljon a migrációs tárgykörök tudományos igényű feldolgozásához, illetve az ilyen munkák terjesztéséhez is.
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni hálózati tagjainknak tudományos igényű munkáját és hozzájárulásukat a tanulmányaik jelen publikációs adatbázisban történő feltüntetéséhez. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a jelen publikációs adatbázist képező tanulmányok nem az Európai Migrációs Hálózat gondozásában vagy azzal összefüggésben jöttek létre, az e listán szereplő tanulmányokra vonatkozó szerzői és egyéb jogok kizárólag a szerzőket (illetve az általuk kifejezetten engedélyezett személyeket) illetik meg.
Szerző Publikáció címesorrend változtatás Pontos hivatkozás
Molnár Tamás Statelessness as a rising topic in EU external relations: Report on the Expert Meeting on Statelessness within the Eastern Partnership Panel on Migration and Asylum
Molnár Tamás Statelessness Determination Procedure in Hungary ASIEL AND MIGRANTENRECHT 4:(5-6) pp. 271-277
Gyeney Laura, Korom Ágoston Sui generis vagy politikai megfontolások?: A szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatos intézkedések az uniós jog tükrében, különös tekintettel az Európai Bizottság álláspontjára. A Magyar Jogász Egylet Európai Unió Szakosztálya konferencia kiadványa. Budapest, 2013.
Melegh Attila Tettem valamit az asztalra. Az állampolgársághoz vezető út kvalitatív interjúk alapján.  In: Kováts András (szerk.): Magyarrá válni: bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái. - Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2011. 199-242
Dóczi Zoltán The Development, the Integration and the Assessment of the Existing Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice in: Acta Juridica Hungarica, 54(2), pp. 164-183
Dóczi Zoltán The Development, the Integration and the Assessment of the Existing Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice in: Acta Juridica Hungarica, 54(2), pp. 164-183
Töttös Ágnes The intra-EU mobility right of third-country nationals in the European Union In: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, Essays of Faculty of Law University of Pécs Yearbook 2013, Pécs, 2013
Töttös Ágnes The issue of multiple citizenship in the European Union and Hungary In: Ördög István (editor.): Migration Anthology, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Tudományos Tanácsa, Budapest 2013, pp.109-137
Töttös Ágnes The Past, the Present and the Future of the Seasonal Workers Directive In: Pécs Journal of International and European Law
Marján Attila, Szuhai Ilona Törökország EU-tagságának vizsgálata a migráció kérdésének szemszögéből. MKI-tanulmányok 14. Magyar Külügyi Intézet, 2014. ISSN 2060-5013
Melegh Attila Trans-Border Migration of Elderly People in Eastern Europe. Issues of Social Security in Global Capitalism after the Collapse of State Socialism. Singapore University, in print
Sik Endre Trust, Network Capital, and Informality – Cross-Border Entrepreneurship in the First Two Decades of Post-Communism, REVIEW OF SOCIOLOGY , 2012/4: 53–72.
Melegh Attila Új  téglák, régi falak. Kelet-Európa a New York Times civilizációs térképén (New Bricks, Old Walls. Eastern Europe on the Civilizational Map of the New York Times 2000, June. pp. 17-28.
Gyeney Laura Union citizenship: Fundamental Status and Fundamental Rights Analysis of the Recent Jurisprudence of the Court Related to Union Citizenship. In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013 ( szerk. Marcel Szabó) Eleven International Publishing, The Hague, 2014. pp. 329-352.
Kovács Gábr, Gyeney Laura, Bócz István Utilization of the Hungarian Publicity Financed Health Care System by Third (Non EU) Country Citizens, VALUE IN HEALTH 16:(7 Paper PHP203), 2013
Gyeney Laura Válságban az EU: ketyeg a demográfiai bomba. Válságban az EU konferenciakötet, Pázmány Press 2014, Budapest
Melegh Attila, Hegyesi Adrienn “Immár nem mi vagyunk a szegény rokon a nemzetközi világban”. A státustörvény és az Orbán-Nastase-egyezmény vitájának sajtóbeli reprezentációja és diskurzív rendje. (“We are not anymore the poor relative in the world”. The press representation and the discursive order of the status law and the Orbán-Nastase pact) Sárközy, Erika and Schleicher, Nóra (eds): Kampánykommunikáció (Campaign Communication). Akadémiai, Budapest, 135-171
Váradi Mónika M., Erőss Ágnes „Kulturálisan vagyunk magyarok, mentalitásban szerbek vagyunk szerintem, igen": Magyarországon élő vajdasági magyar migránsok és a jugóbuli TÉR ÉS TÁRSADALOM 27:(2) pp. 55-76.
Erőss Ágnes, Váradi Mónika M. „Temerin – az én hazám”: változó interetnikus viszonyok magyar szemszögből és rajzban elmesélve TÉR ÉS TÁRSADALOM 27:(2) pp. 171-188. (2013)

Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

Az Európai Migrációs Hálózatot az Európai Bizottság koordinálja a tagállamokban és Norvégiában létrehozott
Nemzeti Kapcsolattartó Pontokkal együttműködésben.