Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára.

EMH Inform: Hogyan kezelik az EU-tagállamok a kísérő nélküli kiskorúak eltűnésének eseteit?

A kísérő nélküli kiskorúak eltűnése egyre inkább a közfigyelem fókuszába került az uniós és tagállami szinten is. Több nemzetközi és civil szervezet is aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kisérő nélküli kiskorúak eltűnését nem mindig a megfelelő módon kezelik. Milyen gyakorlatok és eljárások vannak érvényben az elveszett gyermekekről? Hogyan gyűjtik az adatokat az uniós tagállamokban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban? Az EMH az uniós ügynökségekkel és civil szervezetekkel együttműködve készített új, angol nyelvű informja  globális képet ad a jelenségről.

EMH Informok a visszatérési tanácsadásról

A tanácsadás kulcsfontosságú szolgáltatás annak biztosítása érdekében, hogy a bevándorlók megfelelő információkat és támogatást kapjanak a származási országukba való visszatéréssel és reintegrációval, valamint az Európában maradásuk jogi lehetőségeivel kapcsolatban. Az Európai Migrációs Hálózat (EMN) három Informból álló csomagja áttekintést nyújt a bevándorlók visszatérési és reintegrációs lehetőségeivel kapcsolatos tanácsadási politikákról és gyakorlatokról az EU-tagállamokban és Norvégiában.

EMH Inform: Hontalanság az Európai Unióban

A hontalanság globális jelenség, világszerte körülbelül 3,9 millió embert érint. Az Európai Unióban és Norvégiában a hontalan vagy meghatározatlan állampolgárságú személyek becsült száma 2019 végén 399 283 volt. 2017-ben 2100 gyermek volt hontalannként regisztrálva Európában, ami négyszeres növekedés 2010 óta. És a hontalanként elismert személyek esetében mit jelent ez az elismerés a tartózkodáshoz, a jogokhoz, a támogatásokhoz és az úti okmányokhoz való hozzáférés szempontjából? Hogyan kerül a hontalanság megállapításra? Az Európai Migrációs Hálózat új angol nyelvű Inform publikációja feltárja az uniós tagállamok és Norvégia jelenlegi gyakorlatát.

EMH Inform: Migrációs útvonalak startupok és innovatív vállalkozók számára az Európai Unióban

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás az EMH 25 tagállami hozzájárulása alapján elkészített „Migrációs útvonalak startupok és innovatív vállalkozók számára az Európai Unióban” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást.

EMH Inform: Származási országukba utazó nemzetközi védelmi státusszal rendelkező személyek

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás az EMH 24 tagállami hozzájárulása alapján elkészített „Származási országukba utazó nemzetközi védelmi státusszal rendelkező személyek: kihívások, szakpolitikák és gyakorlatok az EU tagállamaiban, Svájcban és Norvégiában” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást.

EMH Inform: Nemzetközi hallgatók bevonzása és megtartása az EU-ban

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás az EMH 25 tagállami hozzájárulása alapján elkészített „Nemzetközi hallgatók bevonzása és megtartása az EU-ban” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást.

EMH Inform: A bevándorlók visszatérési tanácsadására vonatkozó szakpolitikák és gyakorlatok az EU-tagállamokban és Norvégiában

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás célja a tagállamok és Norvégia, valamint a visszatérési tanácsadást nyújtó helyi nem kormányzati szervezetek és nemzetközi szervezetek által alkalmazott, visszatérési tanácsadásra irányuló szakpolitikák és megközelítések meghatározása.

EMH Inform: A migrációról és a menekültügyről szóló éves jelentés 2018

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás összefoglalja A 2018. évi migrációról és a menekültügyről szóló éves jelentés legfőbb megállapításait.

EMH Inform: Harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-piaci integrációja az EU tagállamaiban

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás az EMH 26 tagállami hozzájárulása alapján elkészített „Harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-piaci integrációja az EU tagállamaiban” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást.

EMH Inform: A vízumliberalizáció hatása a fogadó országokra

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás az EMH 26 tagállami hozzájárulása alapján elkészített „A vízumliberalizáció hatása a fogadó országokra” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást.