Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára.

EMH Inform #1: Az EU és az OECD-tagállamok válaszai a tartózkodási engedélyek kezelésére és a bevándorlók munkanélküliségére a COVID-19 járvány idején

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) együttműködésének eredményeként kiadványsorozat jelenik meg a COVID-19 pandémia hatásairól a migráció különböző területein az EU-tagállamokban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban. A sorozat első publikációja július 30-án jelent meg.

EMH Inform: Út az állampolgársághoz harmadik országbeli állampolgárok számára az EU tagállamaiban

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen Inform az „Út az állampolgársághoz harmadik országbeli állampolgárok számára az EU tagállamaiban” című EMH tanulmány főbb kutatási eredményeit mutatja be. Az egyes EU-tagállamok a harmadik országok állampolgárok uniós állampolgárságának megszerzésére vonatkozó nemzeti szakpolitikáinak feltárásával jelen EMH tanulmány összehasonlító áttekintést nyújt a tagállami jogi keretekről, főbb irányvonalakról és a bevált gyakorlatokról.

EMH Inform: Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás az Európai Unióban

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen Inform a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás bizonyos kérdéseinek összehasonlító elemzése céljából indított négy EMH Ad-hoc kérdőív legfőbb megállapításairól, valamint a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv végrehajtásának jelenlegi állásáról nyújt összefoglalást.

EMH Inform: A migrációról és a menekültügyről szóló éves jelentés 2019

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás összefoglalja a 2019. évi migrációról és a menekültügyről szóló éves jelentés legfőbb megállapításait, különös tekintettel az alábbi részterületeket érintő fejleményekre: legális migráció, nemzetközi védelem, kísérő nélküli kiskorúak és egyéb sérülékeny csoportok, integráció, állampolgárság és hontalanság, határok, vízum és schengeni igazgatás, illegális bevándorlás, ideértve az embercsempészetet, visszatérés és visszafogadás, emberkereskedelem, migráció és fejlődés.

EMH Inform: Az európai védelmi státuszok összehasonlító áttekintése az Európai Unióban és Norvégiában

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen Inform „Az európai védelmi státuszok összehasonlító áttekintése az Európai Unióban és Norvégiában” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást. A tanulmány bemutatja a nem harmonizált védelmi státuszok kulcsfontosságú jellemzőit, valamint az Európai Unió és Norvégia által olyan védelmi igények kezelése érdekében kialakított nemzeti státuszokat, amelyekre nem terjednek ki sem a minősítési irányelvben meghatározott nemzetközi védelmi státuszok, sem az ideiglenes védelemről szóló irányelvben foglalt ideiglenes védelem.

EMH Inform: Hogyan kezelik az EU-tagállamok a kísérő nélküli kiskorúak eltűnésének eseteit?

A kísérő nélküli kiskorúak eltűnése egyre inkább a közfigyelem fókuszába került az uniós és tagállami szinten is. Több nemzetközi és civil szervezet is aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kisérő nélküli kiskorúak eltűnését nem mindig a megfelelő módon kezelik. Milyen gyakorlatok és eljárások vannak érvényben az elveszett gyermekekről? Hogyan gyűjtik az adatokat az uniós tagállamokban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban? Az EMH az uniós ügynökségekkel és civil szervezetekkel együttműködve készített új, angol nyelvű informja  globális képet ad a jelenségről.