Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára.

EMH Inform: A bevándorlók visszatérési tanácsadására vonatkozó szakpolitikák és gyakorlatok az EU-tagállamokban és Norvégiában

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás célja a tagállamok és Norvégia, valamint a visszatérési tanácsadást nyújtó helyi nem kormányzati szervezetek és nemzetközi szervezetek által alkalmazott, visszatérési tanácsadásra irányuló szakpolitikák és megközelítések meghatározása.

EMH Inform: A migrációról és a menekültügyről szóló éves jelentés 2018

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás összefoglalja A 2018. évi migrációról és a menekültügyről szóló éves jelentés legfőbb megállapításait.

EMH Inform: Harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-piaci integrációja az EU tagállamaiban

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás az EMH 26 tagállami hozzájárulása alapján elkészített „Harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-piaci integrációja az EU tagállamaiban” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást.

EMH Inform: A vízumliberalizáció hatása a fogadó országokra

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás az EMH 26 tagállami hozzájárulása alapján elkészített „A vízumliberalizáció hatása a fogadó országokra” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást.

EMN Inform: Kísérő nélküli kiskorúak helyzete a státusz megállapítását követően – tagállami megközelítések

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás az EMH 26 tagállami hozzájárulása alapján elkészített „Kísérő nélküli kiskorúak helyzete a státusz megállapítását követően – tagállami megközelítések” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást.

EMH Inform: A menedékkérők számának változása 2014 és 2016 között

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás az EMH 26 tagállami hozzájárulása alapján elkészített „A menedékkérők számának változása 2014 és 2016 között” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást.

EMH Inform: Biztonságos származási országok

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás áttekintést nyújt a biztonságos származási országokat érintő tagállami szakpolitikákról és gyakorlatokról. Tájékoztatást nyújt arról, hogy mely országok vezették be a biztonságos származási országok listáját, és hogy ezen országok állampolgárait másként kezelik-e, mint a többi ország állampolgárait a menekültügyi eljárás során.

EMH Inform: A nemzetközi védelemben részesülők jogai és szociális ellátása

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás áttekintést nyújt a tagállamok és Norvégia által a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára biztosított ötféle szociális ellátásról és a számukra biztosított jogokról: (1) oktatás, (2) egészségügyi ellátás, (3) pénzügyi juttatások, (4) lakhatás és (5) családi jogok.

EMH Inform: Külföldi startup vállalkozások alapítóinak bevonzása és megtartása

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás információkat nyújt a külföldi startup vállalkozások alapítóinak bevonzását és megtartását célzó tagállami stratégiákról és gyakorlatokról.

EMH Inform: A menedékjogot kérelmezők személyazonosságának megállapításával kapcsolatos kihívások

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadás az EMH 26 tagállami hozzájárulása alapján elkészített „A menedékjogot kérelmezők személyazonosságának megállapításával kapcsolatos kihívások” című tanulmány legfőbb megállapításairól nyújt összefoglalást.