A migrációs státuszok és a tartózkodás céljának változásai: áttekintés az európai államok vonatkozó szabályozási és gyakorlati (keret)rendszeréről

Első szakasz, a nemzeti migrációs rendszer áttekintése a státuszváltozás szempontjából. A jelenlegi magyarországi helyzetről elmondható, hogy bár léteznek a migrációs státuszok kérelmeiről és engedélyeiről releváns és naprakész adatok, melyek fellelhetősége viszonylag egyszerű, azonban sajnos nincs megfelelő kiterjedésű információ a migrációs státuszok változásairól. Nincs különbség a statisztikákban a migrációs státusz felvétele és megváltoztatása között. Egyedül arról van információ, hogy az adott időszakban mennyi migrációs státusz kérelem és engedélyezés volt, arról azonban sajnos nincs adatunk, hogy a mi a helyzet azokkal az esetekkel, amikor a migrációs státusz egy másik státusz váltásaként jött létre. Érdemes lenne a migrációs státusz váltásokat könnyen kezelhetővé, átláthatóvá és egyszerűvé tenni mind a magyarországi hatóságok, mind a migránsok számára.

A második szakaszban, az elismerés feltételeiben a tanulmány ismertei a lehetséges tartózkodási kategóriákat, azok definícióit, valamint az elismerés feltételeit. A tanulmányban felsorolt kategóriákon túl további státuszok is feljegyzésre kerülnek: egyéb célú tartózkodási engedély, humanitárius alapú tartózkodási engedély, Magyarország Kormánya és más országok között az ideiglenesen munkát vállalókat érintő megállapodások, látogatási célú tartózkodási engedély, hontalanként való elismerés, önkéntes tevékenységek, gyógykezelés célú, hivatalos tartózkodási engedély. Ezeket az osztályokat csupán megemlítjük, de nem kerülnek bemutatásra.

A harmadik szakaszban, a tagállam területén belüli státuszváltás nemzeti jogi keretében, a tanulmány bemutatja a lehetséges státuszváltozásokat. Ez a szakasz képezi a tanulmány gerincét. Az aktuális jogi háttér, illetve a különböző státuszok előnyei/ hátrányai is megtalálhatóak ebben a részben. Megjegyzendő, hogy a jogi háttér és a gyakorlati tapasztalatok nagyon sokrétűek és összetettek, ezért a tanulmány csupán leegyszerűsített példákat mutat be a táblázatokban. Érdemes lenne minden státusz változás kapcsán egy-egy esettanulmányt készíteni, mert vannak olyan váltások, melyek jogilag lehetségesek, de a gyakorlatban nincs értelmük. Szintén megjegyzendő, hogy a jogok csökkentett vagy megerősített volta sem mindig egyértelmű. A tanulmány célja, hogy kiemelje a gyakorlati elemeket az összehasonlítás során.