Annak érdekében, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontok rendelkezzenek a sokoldalú migrációs és menekültügyi kérdések kezeléséhez szükséges szakértelemmel, legalább

három olyan szakértőből kell állniuk, akik a politika-meghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika területén egyénileg vagy közösen megfelelő ismeretekkel rendelkeznek.

E szakértők érkezhetnek a tagállamok közigazgatásából vagy bármely más szervezettől is. Valamennyi nemzeti kapcsolattartó pontnak emellett megfelelő, kollektív szakértelemmel kell rendelkeznie az informatika, az együttműködési rendszerek létrehozása és az egyéb nemzeti szervezetekkel történő hálózatalkotás, valamint a többnyelvű környezetben, európai szinten folyó együttműködés terén.

Minden egyes nemzeti kapcsolattartó pontnak nemzeti migrációs hálózatot kell létrehoznia, amely a migráció és a menekültügy területén tevékenykedő szervezetekből és személyekből áll, ideértve például az egyetemeket, kutatási szervezeteket és kutatókat, kormányzati és nem kormányzati, valamint nemzetközi szervezeteket, annak érdekében, hogy valamennyi érintett érdekelt kifejezhesse véleményét.

Amennyiben céljainak eléréséhez szükséges, az EMH-nak képesnek kell lennie arra, hogy együttműködési kapcsolatokat alakítson ki a migráció és a menekültügy területén működő egyéb szervekkel.

 

Az EMH Magyar Nemzeti Hálózatának tagjai

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (http://www.ajbh.hu/)

Artemisszió Alapítvány (http://artemisszio.blog.hu/)

Belügyminisztérium (http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium)

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal - (www.bmbah.hu)

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal - Tudományos Tanács

Budapesti Corvinus Egyetem (http://www.uni-corvinus.hu)

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal- Főpolgármesteri Iroda (www.budapest.hu)

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (http://www.bszki.hu/)

KSH Népességtudományi Kutatóintézet (http://demografia.hu/hu/)

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (http://www.enkk.hu/index.php/hun/)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (https://www.ajk.elte.hu/)

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (http://www.tatk.elte.hu/)

Euraxess Hungary Magyarország (www.euraxess.hu)

Fővárosi Törvényszék (http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/)

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr- főkapitányság (http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/gyor-moson-sopron-megyei-rendor-fokapitanysag)

Kalunba Nonprofit Kft.

KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet Zrt. (http://www.kopint-tarki.hu/)

Igazságügyi Minisztérium (http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium)

Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu )

Külgazdasági és Külügyminisztérium (http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium)

Magyar Helsinki Bizottság (http://www.helsinki.hu/)

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (www.segelyszervezet.hu)

Református Missziói Központ (RMK) - Menekültmisszió (http://www.rmk.hu/menekultmisszio/)

Magyar Vöröskereszt (http://www.voroskereszt.hu/)

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesulet (www.gandhi.hu)

Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület (http://menedek.hu/)

Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata (http://www.rendeszet.hu/)

MTA CSFK Földrajztudományi Intézet (www.mtafki.hu)

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet (http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (www.uni-nke.hu)

Nemzeti Nyomozó Iroda (www.police.hu)

Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) (www.iom.hu )

Emberi Erőforrások Minisztériuma (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma)

Országos Rendőr-főkapitányság (www.police.hu)

Országos Kriminológiai Intézet ( www.okri.hu)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (www.ppke.hu)

Pillar Alapítvány (www.pillar-europe.eu )

PTE ÁJK Európa Központ (http://ceere.eu)

Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete (www.rdoe.hu)

Szubjektív Értékek Alapítvány (http://www.szubjektiv.org/hu/)

TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. (http://www.tarki.hu/hu/)

Terre des hommes - Child Relief – (www.tdh.ch| https://www.tdh.ch/en/axe/child-protection)

UNHCR Magyarország ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (www.unhcr.hu)

Ebony Afrikai Kulturális, Művészeti és Emberi Jogi Egyesület (www.ebony.hu)

Evangélikus Diakónia Integrációs Szolgálat (http://diakoweb.webnode.hu/)

Migrációkutató Intézet (www.migraciokutato.hu)

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (Integrációs Központ) (www.baptistasegely.hu)