A Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont

Bemutatkozás

Az EMH nemzeti kapcsolattartó pontját Magyarországon 2008 óta a Belügyminisztérium tölti be. Tagjai a migrációval, illetve menekültüggyel foglalkozó szakértők.

Feladatok

A Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont (HU NCP) feladata egyrészt az EMH eredménytermékeinek (jelentések, tanulmányok, ad hoc kérdőívek, tájékoztatók, glosszárium) létrehozásában, illetve fejlesztésében való részvétel.  A kapcsolattartó pont adat- és információgyűjtése a magyar menekült- és migrációs politika különböző területeire terjed ki. Ez magában foglalja évente több EMH tanulmány angol és magyar nyelven való összeállítását is.

Az EMH eredményeiről további tájékoztatást talál az Eredmények menüpont alatt, illetve az EMH központi honlapján.

A nemzeti kapcsolattartó pont egyben egy migráció és menekültügy területén jártas szakemberekből álló nemzeti hálózatot is fenntart, hogy biztosítsa a minél hatékonyabb információgyűjtést. A hálózat tagjai közt megtalálhatóak kormányzati szervek, tudományos intézmények, illetve nem kormányzati szervek szakértői is. A nemzeti hálózattal és a nyilvánossággal való kapcsolattartás érdekében a nemzeti kapcsolattartó pont rendszeresen konferenciákat, nemzeti üléseket szervez, illetve egyéb eseményeken vesz részt.