A Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont

Bemutatkozás

Az EMH nemzeti kapcsolattartó pontját Magyarországon 2008 óta a Belügyminisztérium tölti be. Tagjai a migrációval, illetve menekültüggyel foglalkozó szakértők.

Feladatok

A Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont (HU NCP) feladata egyrészt az EMH eredménytermékeinek (jelentések, tanulmányok, ad hoc kérdőívek, tájékoztatók, glosszárium) létrehozásában, illetve fejlesztésében való részvétel.  A kapcsolattartó pont adat- és információgyűjtése a magyar menekült- és migrációs politika különböző területeire terjed ki. Ez magában foglalja évente több EMH tanulmány angol és magyar nyelven való összeállítását is.

Az EMH eredményeiről további tájékoztatást talál a "Publikációk" menüpont alatt, illetve az EMH központi honlapján.

A nemzeti kapcsolattartó pont egyben egy migráció és menekültügy területén jártas szakemberekből álló nemzeti hálózatot is fenntart, hogy biztosítsa a minél hatékonyabb információgyűjtést. A hálózat tagjai közt megtalálhatóak kormányzati szervek, tudományos intézmények, illetve nem kormányzati szervek szakértői is. A nemzeti hálózattal és a nyilvánossággal való kapcsolattartás érdekében a nemzeti kapcsolattartó pont rendszeresen konferenciákat, nemzeti üléseket szervez, illetve egyéb eseményeken vesz részt.