Az EMH által kiadott villámjelentések célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések és tanulmányok során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus, egyoldalas elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára.

EMH Villámjelentés: Származási országukba utazó nemzetközi védelmi státusszal rendelkező személyek

A „Milyen gyakorlatot alkalmaznak az EU tagállamai, Svájc és Norvégia a nemzetközi védelmi státusszal rendelkező személyek származási országukba történő utazása esetén?” elnevezésű villámjelenés bemutatja a „Származási országukba utazó nemzetközi védelmi státusszal rendelkező személyek: Kihívások, szakpolitikák és gyakorlatok az EU tagállamaiban, Svájcban és Norvégiában” című összefoglaló jelentés legfontosabb megállapításait.