Az EMH által kiadott villámjelentések célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések és tanulmányok során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus, egyoldalas elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára.