A vízumliberalizáció hatása a fogadó országokra

A tanulmány áttekintést nyújt a vízumpolitika és a vízumliberalizáció Magyarország nézőpontjából történő megközelítéséről a nyugat-balkáni és a keleti partnerségi országainak tekintetében.